Pastoraal

Onze school kent een rijke traditie. Ze werd bijna twee eeuwen geleden opgericht door de zusters van de Heilige Familie. Tot op vandaag zijn we nauw verbonden met de zusters. Ze nemen ook geregeld deel aan activiteiten van de school. 

Tegelijk scharen wij ons achter het project van de katholieke dialoogschool. Vanuit onze Bijbelse inspiratie willen we een open en gastvrije school zijn waar iedereen welkom is, wat je ook gelooft. Omgekeerd verwachten we van jou dat je open staat voor onze geloofstraditie en bereid bent om ermee in dialoog te gaan. 

Pastoraal Inspirerend Team (PIT)

Onze pastorale werking wordt aangestuurd door het PIT, het Pastoraal Inspirerend Team. In de loop van het jaar organiseert het PIT verschillende pastorale initiatieven die je even willen laten stilstaan bij de diepere zin van het leven. Dat is ook het doel van de bezinningsdagen die je doormaakt samen met je klas. 

Voorts plannen we op belangrijke momenten in het jaar een viering. Je bent van harte welkom om hieraan mee te werken! Als je daar zin in hebt, kun je dit doorgeven aan je godsdienstleerkracht. 

Ook als je er zelf een andere levensbeschouwing op nahoudt, verwachten we dat je je achter ons christelijk geïnspireerd pedagogisch project schaart. Dat houdt in dat je aanwezigheid op alle pastorale activiteiten tijdens de schooluren verplicht is. We verwachten dat je op deze momenten respect opbrengt voor onze geloofstraditie, maar verplichten je niet om rituele handelingen te stellen (zoals het maken van een kruisteken of het uitspreken van een gebed). Van de andere leerlingen verwachten we net zo goed dat ze respect opbrengen voor jouw levensbeschouwing.