bool(false) Leerpad 2A - Heilige Familie Ieper
     

Leerpad 2A

Na het 1e leerjaar A stroom je door naar het 2e leerjaar A waar je leerpad 5 lesuren per week aan bod komt.

Leerpad: Economie & Organisatie (IT)

Je breidt je kennis en vaardigheid verder uit. Om alle economische kennis toe te passen, richt je een eigen onderneming op. Tijdens het ondernemend project leggen we de nadruk op de aan- en verkoop van producten. De totale winst van de klas wordt geschonken aan een lokaal goed doel. Echt iets voor kleine ondernemers!

Leerpad: Kunst & Creatie

In de loop van het jaar werken we toe naar de voorbereiding en uitvoering van een heus toneelstuk waarbij het decor, de kostuums, de dialogen, de muziek, het licht en de affiche van begin tot eind bedacht en uitgevoerd worden. Dit leerpad geeft je een cultuurbad, en vormt een uitdaging voor de creatieve kronkels!

Lessentabel

Vak2A Economie & Organisatie (IT)2A Kunst & Creatie
Totaal3232
Algemene vorming
Engels22
Frans33
Nederlands44
Wiskunde44
Godsdienst22
Aardrijkskunde11
Natuurwetenschappen11
Geschiedenis22
Techniek11
Lichamelijke opvoeding22
Muziek11
Beeld11
ICT11
Kompas11
Specifieke vorming
Economie & Organisatie (IT)5-
Kunst & creatie-5
Update / upgrade11

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Logische doorstroom naar de 2de graad

Hoewel een andere doorstroming ook mogelijk is, geven we hier de logische doorstroming naar de tweede graad.