bool(false) Organisatie & Logistiek - Heilige Familie Ieper
     

Organisatie & Logistiek

Ga je graag met mensen om? Vind je ordelijk en nauwkeurig werken belangrijk? Ben je praktisch ingesteld en leer je vooral door te doen? Spreken administratieve en organisatorische taken je aan? Ben je vaardig met computer- en informaticatoepassingen? Denk je aan een toekomst in een bedrijfs- of winkelomgeving? Met de studierichting Organisatie & logistiek kies je voor een praktische studierichting die onmiddellijk voorbereidt op de arbeidsmarkt. Al doende maak je kennis met de werking van een onderneming en leer je professioneel communiceren met bezoekers en klanten. Deze richting bereidt je voor op uitvoerende taken in onthaal, verkoop en logistiek. Onze school legt daarnaast extra nadruk op functionele ICT-vaardigheden als een onontbeerlijk aspect van een hedendaagse bedrijfs- of verkoopomgeving.

Organisatie & logistiek

In de specifieke vakken doe je allerhande praktische vaardigheden op.

  • In het onderdeel werking van een onderneming & logistiek maak je kennis met de structuur en afdelingen van een onderneming en met de documenten- en goederenstroom.
  • In het onderdeel onthaal & office leer je bezoekers informeren, telefoongesprekken voeren, post verwerken en vlot gebruik maken van het Officepakket (Word, Excel en Access).
  • In het onderdeel sales & marketing verdiep je je in verkoopgesprekken, presentatietechnieken, productbeleving en communicatieproducten.

Talen

Vanwege het belang van een professionele communicatie met klanten legt deze richting ook nadruk op de taalvakken. Je leert in zowel het Frans als het Engels vlot schriftelijk en mondeling communiceren. Ook bij Nederlands is er extra aandacht voor communicatieve vaardigheden.

Basisvorming

In de algemene vakken verwerf je een degelijke basisvorming die je in je latere beroepsleven van pas zal komen, en dit zowel wat betreft wiskundige als wetenschappelijke vaardigheden.

Als onderdeel van de basisvorming voorzien we een uur artistieke vorming in het derde jaar en een afzonderlijk uur informatica in het vierde.

Lessentabel

VakOrganisatie & Logistiek
3e jaar4e jaar
Totaal3232
Godsdienst22
Nederlands*44
Frans*44
Engels*33
wiskunde22
Maatschappelijke vorming22
Artistieke vorming1-
Informatica-1
Lichamelijke opvoeding22
Specifieke vorming
Werking v/e onderneming & logistiek33
Onthaal & office55
Sales & marketing44

*voor deze vakken voorziet de school extra onderwijstijd

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Logische doorstroom naar de 3de graad

Vanuit deze richting kun je zowel Onthaal, organisatie & sales als Logistiek aanvatten in de derde graad. Onze school biedt enkel de richting Onthaal, organisatie & sales aan. Je kunt ook overstappen naar bepaalde andere richtingen uit de arbeidsmarktgerichte finaliteit, maar dan moet je de achterstand wegwerken die je voor de praktijk en eventuele andere specifieke vakken hebt opgelopen.