Organisatie & Logistiek

Ga je graag met mensen om? Vind je ordelijk en nauwkeurig werken belangrijk? Ben je praktisch ingesteld en leer je vooral door te doen? Spreken administratieve en organisatorische taken je aan? Ben je vaardig met computer- en informaticatoepassingen? Denk je aan een toekomst in een bedrijfs- of winkelomgeving?

Met de studierichting Organisatie & logistiek kies je voor een praktische studierichting die onmiddellijk voorbereidt op de arbeidsmarkt. Al doende maak je kennis met de werking van een onderneming en leer je professioneel communiceren met bezoekers en klanten. Deze richting bereidt je voor op uitvoerende taken in onthaal, verkoop en logistiek. Onze school legt daarnaast extra nadruk op functionele ICT-vaardigheden als een onontbeerlijk aspect van een hedendaagse bedrijfs- of verkoopomgeving.

Organisatie & logistiek

In het specifieke vak organisatie & logistiek doe je allerhande praktische vaardigheden op. In het onderdeel ‘werking van een onderneming’ maak je kennis met de structuur en afdelingen van een onderneming en met de documenten- en goederenstroom. In het onderdeel ‘onthaal & office’ leer je bezoekers informeren, telefoongesprekken voeren, post verwerken en vlot gebruik maken van het Officepakket (Word, Excel en Access). In het onderdeel ‘sales & marketing’ verdiep je je in verkoopgesprekken, presentatietechnieken, productbeleving en communicatieproducten. In het onderdeel ‘logistiek’ verken je de organisatie en werking van een opslagruimte voor goederen.

Talen

Vanwege het belang van een professionele communicatie met klanten legt deze richting ook nadruk op de taalvakken. Je leert in zowel het Frans als het Engels vlot schriftelijk en mondeling communiceren. Ook bij Nederlands is er extra aandacht voor communicatieve vaardigheden.

Brede algemene vorming

In de algemene vakken verwerf je een degelijke basisvorming die je in je latere beroepsleven van pas zal komen. Enkele vakken komen aan bod in twee grotere clusters. In de cluster taal, cultuur & samenleving leer je jezelf vlot uitdrukken in het Nederlands en sta je stil bij actuele maatschappelijke kwesties. De cluster STEM, economie & samenleving spitst zich dan weer toe op wiskundige en wetenschappelijke vaardigheden.

Lessentabel

VakOrganisatie & Logistiek
3e jaar4e jaar
Totaal3232
Godsdienst22
Taal, cultuur & samenleving55
STEM, economie & samenleving33
Nederlands: communicatieve vaardigheden11
Frans43
Engels33
Lichamelijke opvoeding22
Organisatie & Logistiek
- Werking van een onderneming3-
- Onthaal & Office55
- Sales & Marketing45
- Logistiek-3

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Logische doorstroom naar de 3de graad

Vanuit deze richting kun je zowel Onthaal, organisatie & sales als Logistiek aanvatten in de derde graad. Onze school biedt enkel de richting Onthaal, organisatie & sales aan. De richting Logistiek kun je binnen onze scholengemeenschap volgen in het VTI. 

Je kunt ook overstappen naar bepaalde andere richtingen uit de arbeidsmarktgerichte finaliteit, maar dan moet je de achterstand wegwerken die je voor de praktijk en eventuele andere specifieke vakken hebt opgelopen.