Decor & Etalage

Ben je creatief en artistiek aangelegd? Gebruik je graag je verbeeldingskracht? Spreken trends in reclame en publiciteit je aan? Heb je aanleg voor ruimtelijk vormgeven in 2D en 3D? Ben je praktisch ingesteld en leer je vooral door te doen? Speel je graag met kleuren, vormen, composities en typografie?

Met de studierichting Decor & etalage kies je voor een praktische studierichting die onmiddellijk voorbereidt op de arbeidsmarkt. Al doende leer je publiciteitsopdrachten en ruimtelijke presentaties ontwerpen en uitvoeren. Deze richting bereidt je voor op uitvoerende taken in publiciteit, etalage en decoratie. Je ontwikkelt je verbeeldingskracht en maakt in het atelier kennis met vormen, kleuren, composities en materialen. Onze school besteedt hierbij extra aandacht aan het gebruik van grafische software

Decor & etalage

De meeste tijd besteed je aan het specifieke vak decor & etalage. Dit vak bestaat uit verschillende onderdelen en vindt hoofdzakelijk in het atelier plaats. 

In het beeldatelier maak je aan de hand van concrete opdrachten kennis met kleuren, vormen en compositiemogelijkheden. In het etalageatelier verdiep je je in diverse technieken en blikvangers om een ruimtelijke presentatie vorm te geven. In het waarnemingsatelier ontwikkel je je tekenvaardigheden met aandacht voor verhouding en perspectief. In het digitaal atelier realiseer je digitale beelden en belettering met verschillende grafische programma’s. Het uur kunstbeschouwing verruimt je blik met kunstwerken en kunststromingen van vroeger en nu.

Brede algemene vorming

In de algemene vakken verwerf je een degelijke basisvorming die je in je latere beroepsleven van pas zal komen. Enkele vakken komen aan bod in twee grotere clusters. 

In de cluster taal, cultuur & samenleving leer je jezelf vlot uitdrukken in het Nederlands en sta je stil bij actuele maatschappelijke kwesties. De cluster STEM, economie & samenleving spitst zich dan weer toe op wiskundige en wetenschappelijke vaardigheden. 

Daarnaast bereiden de afzonderlijke vakken Frans en Engels je erop voor om je vlot uit te drukken in moderne vreemde talen.

Lessentabel

VakDecor & Etalage
3e jaar4e jaar
Totaal3232
Godsdienst22
Taal, cultuur & samenleving55
STEM, economie & samenleving33
Nederlands: communicatieve vaardigheden11
Frans11
Engels11
Lichamelijke opvoeding22
Decor & Etalage
- Beeldatelier75
- Etalageatelier45
- Digitaal atelier45
- Waarnemingsatelier23
- Kunstbeschouwing11

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Logische doorstroom naar de 3de graad

Het logische vervolg van deze richting is de richting Decor, etalage & publiciteit in de derde graad. 

Je kunt ook overstappen naar bepaalde andere richtingen uit de arbeidsmarktgerichte finaliteit, maar dan moet je de achterstand wegwerken die je voor de praktijk en eventuele andere specifieke vakken hebt opgelopen.