bool(false) Decor & Etalage - Heilige Familie Ieper
     

Decor & Etalage

Ben je creatief en artistiek aangelegd?
Gebruik je graag je verbeeldingskracht?
Spreken trends in reclame en publiciteit je aan?
Heb je aanleg voor ruimtelijk vormgeven in 2D en 3D?
Ben je praktisch ingesteld en leer je vooral door te doen?
Speel je graag met kleuren, vormen, composities en typografie?

Met de studierichting Decor & etalage kies je voor een praktische studierichting die onmiddellijk voorbereidt op de arbeidsmarkt. Al doende leer je publiciteitsopdrachten en ruimtelijke presentaties ontwerpen en uitvoeren. Deze richting bereidt je voor op uitvoerende taken in publiciteit, etalage en decoratie. Je ontwikkelt je verbeeldingskracht en maakt in het atelier kennis met vormen, kleuren, composities en materialen. Onze school besteedt hierbij extra aandacht aan het gebruik van grafische software.

Decor & etalage

De meeste tijd besteed je aan de praktijkvakken, die hoofdzakelijk in het atelier gegeven worden.

  • In het beeldatelier maak je aan de hand van concrete opdrachten kennis met kleuren, vormen en compositiemogelijkheden.
  • In het decoratelier verdiep je je in diverse technieken en blikvangers om een ruimtelijke presentatie vorm te geven.
  • In het waarnemingsatelier ontwikkel je je tekenvaardigheden met aandacht voor verhouding en perspectief.
  • In het digitaal atelier realiseer je digitale beelden en belettering met verschillende grafische programma’s.

Het uur kunstbeschouwing geeft je theoretische bagage en verruimt je blik met kunstwerken en kunststromingen van vroeger en nu.

BASISvorming

In de algemene vakken verwerf je een degelijke basisvorming die je in je latere beroepsleven van pas zal komen. In de taalvakken leer je vlot mondeling en schriftelijk communiceren, en dit zowel in het Nederlands als in het Frans en Engels. De vakken wiskunde en MAVO scherpen dan weer je wetenschappelijke vaardigheden aan.

Als onderdeel van de basisvorming voorzien we een afzonderlijk uur informatica in het vierde jaar.

Lessentabel

VakDecor & etalage
3e jaar4e jaar
Totaal3232
Godsdienst22
Nederlands33
Frans11
Engels11
Wiskunde22
Maatschappelijke vorming22
Informatica-1
Lichamelijke opvoeding22
Specifieke vorming*
Beeldatelier86
Decoratelier44
Digitaal atelier45
Waarnemingsatelier22
Kunstbeschouwing11

*voor deze vakken voorziet de school extra onderwijstijd

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Logische doorstroom naar de 3de graad

Het logische vervolg van deze richting is de richting Decor, etalage & publiciteit in de derde graad. 

Je kunt ook overstappen naar bepaalde andere richtingen uit de arbeidsmarktgerichte finaliteit, maar dan moet je de achterstand wegwerken die je voor de praktijk en eventuele andere specifieke vakken hebt opgelopen.