bool(false) Beeldende kunst - Heilige Familie Ieper
     

Beeldende kunst

Heb je een levendige verbeeldingskracht?
Schep je plezier in creatief ontwerpen en uitvoeren?
Hou je van experimenteren met materialen en technieken?
Ben je geboeid door kunstuitingen en kunststromingen?
Droom je ervan in de kunstwereld terecht te komen?
Wil je jezelf op artistiek vlak verder ontplooien?

Met de richting Beeldende kunst kies je voor een artistieke, theoretisch-praktische studierichting die voorbereidt op hoger onderwijs. Deze richting combineert een brede algemene vorming met een sterke focus op artistieke expressie. Onze school voorziet hierbij een extra component audiovisuele vorming. Door gevarieerde lessen, beklijvende studiebezoeken en intensieve projectweken ontwikkel je een eigen artistieke identiteit.

KUNST

In de kunstvakken ga je ten opzichte van de tweede graad diepgaandere artistieke uitdagingen aan. Je ontwikkelt verschillende artistiek-technische vaardigheden en verbreedt je kennis van technieken en materialen. In de derde graad stimuleren we je om in toenemende mate zelfstandig aan het werk te gaan en je persoonlijke creatieve parcours uit te tekenen, rekening houdend met de concrete verwachtingen van een opdracht.
  • In het onderdeel beeldende vorming realiseer je artistieke creaties met beeldende elementen in twee en drie dimensies.
  • In het onderdeel grafiek & illustratie maak je kennis met technieken uit de drukkunst om teksten en ideeën visueel uit te drukken.
  • In het onderdeel tekenkunst leer je de wereld om je heen met correct vormverhoudingen en perspectief op papier te zetten.
  • In het onderdeel digitale vorming ga je dieper in op de mogelijkheden van verschillende grafische softwareprogramma’s.
  • In het onderdeel audiovisuele vorming ontwikkel je verder een betekenisvolle beeldtaal met foto, film en geluid.
Het onderdeel kunstbeschouwing leert je aan de hand van verschillende beeldelementen gericht kijken naar kunst van vroeger en nu.

BREDE ALGEMENE VORMING

In de andere vakken verwerf je een brede algemene vorming op het niveau van de dubbele finaliteit. Als onderdeel hiervan voorzien we in het vijfde jaar een uur financieel-economische vorming.

Lessentabel

VakBeeldende kunst
5e jaar6e jaar
Totaal3232
Godsdienst22
Nederlands22
Frans22
Engels22
Wiskunde22
Aardrijkskunde11
Geschiedenis11
Natuurwetenschappen11
Economische vorming1-
Lichamelijke opvoeding22
Specifieke vorming*
Beeldende vorming44
Grafiek & illustratie33
Tekenkunst33
Digitale vorming22
Audiovisuele vorming22
Kunstbeschouwing23

*voor deze vakken voorziet de school extra onderwijstijd

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Wat na het secundair?

Deze richting bereidt je voor op verdere studies op het niveau van een professionele bachelor. De meest logische vervolgrichtingen situeren zich binnen de beeldende vormgeving. Je kunt ook opteren voor een studierichting binnen de interieurvormgeving, de multimedia en communicatietechnologie of het onderwijs.

Doordat je een brede algemene vorming hebt gekregen, kun je ook hogere studies binnen een ander studiegebied aanvatten, op voorwaarde dat je voor bepaalde typische vakken van de studierichting een extra inspanning levert.