Creatie & Mode

Ben je creatief en artistiek aangelegd? Heb je oog voor schoonheid en kunst? Volg je trends binnen mode op de voet? Wil je experimenteren met textiel en andere soepele materialen? Spreekt het creatief proces van ontwerp tot afwerking je aan? Wil je jouw ontwerperstalent verder ontwikkelen?

Met de studierichting Creatie & mode kies je voor een artistieke, theoretisch-praktische studierichting die voorbereidt op hoger onderwijs. Al experimenterend leer je jezelf creatief uiten en je ideeën omzetten in concrete werkstukken. Deze richting combineert een brede algemene vorming met een sterke focus op artistieke expressie en kunstbeschouwing in de context van mode. Onze school legt daarbij een extra klemtoon op de functionele integratie van ICT.

Specifieke vakken creatie & mode

De specifieke vakken creatie & mode nemen je mee doorheen de verschillende stadia van een creatief proces. 

In het onderdeel ‘creatie’ leer je vanuit je verbeelding ideeën verzamelen en uitwerken tot een ontwerp. In het onderdeel ‘vormgeving’ zet je deze ontwerpen om naar patronen. In het onderdeel ‘modetechnieken’ verwerf je inzicht in de realisatie ervan door verschillende soepele materialen, afwerkingstechnieken en machines uit te proberen. Het onderdeel ‘kunstbeschouwing’ verruimt je blik naar de verschillende kunststromingen en kunstuitingen in de mode.

Brede algemene vorming

In de andere vakken verwerf je een brede algemene vorming op het niveau van de dubbele finaliteit. In de taalvakken komen de verschillende taalvaardigheden zowel voor Nederlands als voor Frans en Engels aan bod. Binnen wiskunde bouw je voor getallenleer, meetkunde, algebra en functieleer voort op wat je in de eerste graad hebt gezien. De andere vakken laten je de verschillende deelgebieden van de wetenschappen verkennen

Lessentabel

VakCreatie & mode
3e jaar4e jaar
Totaal3232
Godsdienst22
Nederlands44
Frans22
Engels22
Wiskunde33
Aardrijkskunde11
Geschiedenis11
Natuurwetenschappen21
Lichamelijke opvoeding22
Creatie & mode
- Creatie44
- Vormgeving44
- Modetechnieken45
- Kunstbeschouwing11

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Logische doorstroom naar de 3de graad

Het logische vervolg van deze richting is de richting Mode in de derde graad. Als je een (nog) meer praktisch georiënteerde studierichting zoekt, is een overstap naar de richting Moderealisatie uit de arbeidsmarktgerichte finaliteit zeker haalbaar. 

Je kunt ook overstappen naar bepaalde andere richtingen uit de dubbele finaliteit, maar dan moet je de achterstand wegwerken die je voor de specifieke vakken hebt opgelopen.