bool(false) Creatie & Mode - Heilige Familie Ieper
     

Creatie & Mode

Ben je creatief en artistiek aangelegd?
Heb je oog voor schoonheid en kunst?
Volg je trends binnen mode op de voet?
Wil je experimenteren met textiel en andere soepele materialen?
Spreekt het creatief proces van ontwerp tot afwerking je aan?
Wil je jouw ontwerperstalent verder ontwikkelen?

Met de studierichting Creatie & mode kies je voor een artistieke, theoretisch-praktische studierichting die voorbereidt op hoger onderwijs. Al experimenterend leer je jezelf creatief uiten en je ideeën omzetten in concrete werkstukken. Deze richting combineert een brede algemene vorming met een sterke focus op artistieke expressie en kunstbeschouwing in de context van mode. Onze school legt daarbij een extra klemtoon op de functionele integratie van ICT.

Creatie & mode

De praktijkvakken nemen je mee doorheen de verschillende stadia van een creatief proces.

  • In het onderdeel creatie leer je vanuit je verbeelding ideeën verzamelen en uitwerken tot een ontwerp.
  • In het onderdeel vormgeving zet je deze ontwerpen om naar patronen.
  • In het onderdeel modetechnieken verwerf je inzicht in de realisatie ervan met verschillende  materialen, afwerkingstechnieken en machines.

Het onderdeel kunstbeschouwing verruimt je blik naar de verschillende kunststromingen en kunstuitingen in de mode.

Brede algemene vorming

In de andere vakken verwerf je een brede algemene vorming op het niveau van de dubbele finaliteit. In de taalvakken komen de verschillende taalvaardigheden zowel voor Nederlands als voor Frans en Engels aan bod. Binnen wiskunde bouw je voor getallenleer, meetkunde, algebra en functieleer voort op wat je in de eerste graad hebt gezien. De andere vakken laten je de verschillende deelgebieden van de wetenschappen verkennen.

Als onderdeel van de algemene vorming voorzien we een afzonderlijk uur informatica in het vierde jaar.

Lessentabel

VakCreatie & mode
3e jaar4e jaar
Totaal3232
Godsdienst22
Nederlands44
Frans22
Engels22
Wiskunde33
Aardrijkskunde11
Geschiedenis11
Natuurwetenschappen21
Informatica-1
Lichamelijke opvoeding22
Specifieke vorming*
Creatie44
Vormgeving44
Modetechnieken44
Kunstbeschouwing11

*voor deze vakken voorziet de school extra onderwijstijd

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Logische doorstroom naar de 3de graad

Het logische vervolg van deze richting is de richting Creatie & mode in de derde graad. Als je een (nog) meer praktisch georiënteerde studierichting zoekt, is een overstap naar de richting Moderealisatie uit de arbeidsmarktgerichte finaliteit zeker haalbaar. Je kunt ook overstappen naar bepaalde andere richtingen uit de dubbele finaliteit, maar dan moet je de achterstand wegwerken die je voor de specifieke vakken hebt opgelopen.