bool(false) Studie - Heilige Familie Ieper
     

Studie

BEGELEIDE AVONDstudie

Op maandag-, dinsdag- en donderdagavond voorziet de school begeleide studie. Deze studie wil leerlingen de prikkelarme omgeving en schoolse structuur aanreiken die nodig zijn om aan studeren toe te komen, en hen gerichte begeleiding bieden om de nodige studievaardigheden te verwerven. Ook als je moet wachten op een trein, bus of auto kan je in de studie blijven.

Als je studie volgt, dan verwachten we dat je bereid bent om de aangereikte tips toe te passen en dat je werkt zonder medeleerlingen te storen. Als je hiertoe niet in staat blijkt, kunnen we je tijdelijk of definitief de toegang tot de studie ontzeggen.

Op een bezinningsdag of sportdag, of na een uitstap van een volledige dag, is er geen avondstudie. Ook op de eerste dag na een schoolvakantie van minstens één week is er geen studie.

DagTijdstip
maandagvan 16.10 tot 17.30 u.
dinsdagvan 16.10 tot 17.30 u.
woensdag-
donderdagvan 16.10 tot 17.30 u.
vrijdag-

Huiswerkklas en remediëring

Wie moeite heeft met een bepaald leerstofonderdeel, kan extra oefeningen krijgen van de vakleerkracht. Voor wie dit onvoldoende is, voorzien we voor verschillende vakken een naschoolse huiswerkklas of remediëring begeleid door een vakleerkracht op een bepaalde dag van de week van 16.10 u. tot 17.00 u. In de huiswerkklas maken leerlingen wekelijks – in principe voor een trimester – onder begeleiding oefeningen, studeren het vak en hebben de gelegenheid om bijkomende vragen te stellen. In de individuele remediëring krijgen leerlingen eenmalig of gedurende een afgebakende periode extra uitleg over leerstofonderdelen die zij nog onvoldoende beheersen.

De huiswerkklas en de individuele remediëring behoren tot het vrijblijvende aanbod van de school. Leerlingen worden er niet als straf naartoe gestuurd en kunnen ook niet verplicht worden om eraan deel te nemen. Als je deelneemt aan de huiswerkklas of individuele remediëring, dan verwachten we dat je op tijd komt en gemotiveerd bent. Je brengt het nodige materiaal mee, bereidt je voor en werkt nadien verder aan de gegeven opdrachten.

Examenstudie

Tijdens proefwerkperiodes voorzien we elke namiddag studiegelegenheid op school van 13.15 u. tot 16.00 u., met een pauze tussen 14.55 u en 15.10 u. Op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagavond is er ook gelegenheid tot avondstudie van 16.10 u. tot 17.30 u. Alle leerlingen die examenstudie wensen te volgen, tekenen in principe voor elke dag van de examenperiode in, hetzij voor de namiddagstudie, hetzij voor de namiddag- en avondstudie.

Takenstudie

Als je een taak niet hebt gemaakt, kan de leerkracht je een tweede kans geven voor een kleiner aantal punten. De leerkracht kan je ook een uur takenstudie opleggen. De takenstudie gaat door na schooltijd. 

Tijdens de takenstudie maak je de taak in kwestie, of je studeert een uur als je de taak al gemaakt hebt. Ook inhaaltoetsen worden tijdens deze studie gemaakt.

 
 

Strafstudie

Als je herhaaldelijk niet in orde bent of de orde op school ernstig verstoort, kun je twee uur strafstudie opgelegd krijgen. De strafstudie gaat, behalve tijdens de examenperiode, door op vrijdagavond van 16.10 tot 18.00 u.

Wie strafstudie opgelegd krijgt, maakt in principe een reflecterende taak. We kunnen je vragen om deze taak nadien aan de directie voor te leggen.