Bedrijfswetenschappen

Voel je de kriebel van het ondernemerschap?
Droom je van een carrière in het bedrijfsleven?
Ben je geboeid door de werking van een bedrijf?
Wil je begrijpen hoe de internationale markt functioneert?
Hou je van logisch denken en verbanden zoeken?
Los je graag wiskundige problemen op?

Met de richting Bedrijfswetenschappen kies je voor een veelzijdige theoretische studierichting die voorbereidt op hoger onderwijs. Deze richting combineert een stevige algemene vorming met een specifiek pakket economie en uitbreidingen voor wiskunde, aangevuld met onderdelen van economie. Onze school legt daarnaast extra nadruk op taalvaardigheid als onmisbare competentie in de hedendaagse bedrijfswereld.

Bedrijfswetenschappen

In het hoofdvak bedrijfswetenschappen verwerf je diepgaand inzicht in de verschillende aspecten van een onderneming en in de werking van de markt. Je staat stil bij verschillende organisatie- en financieringsvormen van een onderneming, analyseert de jaarrekening en reflecteert over duurzaam ondernemen. Ten opzichte van economische richtingen uit de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit krijg je extra pakketten rond sociaal en fiscaal recht, kostprijsberekening, human resources en supply chain management.

informatica

Aanvullend leer je databanken ontwerpen en beheren in het vak informaticawetenschappen. Ook andere bedrijfsgerichte ICT-toepassingen komen hierbij aan bod.

STAGE

Een stage van twee weken in het zesde jaar laat je proeven van een job in de bedrijfswereld en geeft je de kans om de vaardigheden die je op school verworven hebt toe te passen in een levensechte context.

STEVIGE ALGEMENE VORMING

In de andere vakken verwerf je een stevige algemene vorming op doorstroomniveau. Voor wiskunde omvat het leerplan een aantal uitbreidingen in functie van economie: je verdiept je in matrices, functies, integralen en statistiek. In functie van het werken in een internationale bedrijfsomgeving besteden we ook voldoende aandacht aan Frans en Engels, en je krijgt een initiatie Duits.

Lessentabel

VakBedrijfswetenschappen
5e jaar6e jaar
Totaal3232
Godsdienst22
Nederlands33
Frans*33
Engels*23
Duits*11
Wiskunde*44
Aardrijkskunde11
Geschiedenis11
Natuurwetenschappen21
Kunstbeschouwing-1
Lichamelijke opvoeding22
Specifieke vorming*
Economie 9 8
Informaticawetenschappen22

*voor deze vakken voorziet de school extra onderwijstijd

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Wat na het secundair?

Deze richting bereidt je voor op verdere studies, en dit op het niveau van zowel een professionele als een academische bachelor. De meest logische vervolgrichtingen situeren zich binnen de handelswetenschappen en bedrijfskunde. Je kunt ook opteren voor een studierichting binnen de internationale betrekkingen (international affairs), de sociaaleconomische wetenschappen of het onderwijs. Doordat je een brede algemene vorming hebt gekregen, kun je ook hogere studies binnen een ander studiegebied aanvatten, op voorwaarde dat je voor bepaalde typische vakken van de studierichting een extra inspanning levert.