bool(false) Decor, etalage & publiciteit - Heilige Familie Ieper
     

Decor, etalage & publiciteit

Ben je geboeid door kleuren, vormen en composities?
Volg je actuele trends binnen reclame en publiciteit op de voet?
Wil je professioneel leren werken met beeld- en tekensoftware?
Droom je van een job in de ruimtelijke vormgeving?
Spreken visuele communicatie en belettering je aan?
Leer je vooral door te doen?

Met de studierichting Decor, etalage & publiciteit kies je voor een praktische studierichting die onmid-dellijk voorbereidt op de arbeidsmarkt. Al doende verwerf je technische vaardigheden om ruimtes vorm te geven en ruimtelijke presentaties te maken. Onze school legt daarbij een extra klemtoon op het realiseren van visueel aantrekkelijke presentaties.

Atelier

In de praktijkvakken ga je in een professionele omgeving aan de slag om ruimtes vorm te geven in functie van concrete verwachtingen.

  • In het conceptatelier leer je beeldtaal ontwikkelen en je ideeën twee- en driedimensionaal omzetten in een concreet ontwerp.
  • In het decoratelier geef je ruimtelijke presentaties in twee en drie dimensies vorm aan de hand van een concrete opdracht.
  • In het digitaal atelier verwerf je dieper inzicht in verschillende computerprogramma’s voor beeldbewerking.
  • In het beletteringsatelier leer je plotten en pellen in functie van de opdrachten uit het decoratelier.
  • In het waarnemingsatelier ontwikkel je verder je tekenvaardigheden met aandacht voor verhouding en perspectief.
  • In het publicitair atelier raak je vertrouwd met lettertypes en letterfamilies in functie van beletteringsopdrachten.

Het onderdeel materialen & technieken geeft je de nodige achtergrond om nauwkeurig en veilig te werken, terwijl het onderdeel kunstbeschouwing je blik op de kunstwereld verruimt.

Projecten en STAGE

Uitdagende projecten met externen en stages geven je de kans je vaardigheden verder te ontwikkelen in een levensechte context.

Brede BASISVORMING

In de andere vakken verwerf je een brede basisvorming op het niveau van de arbeidsmarktfinaliteit. Je leert jezelf vlot uitdrukken in verschillende talen en verwerft wiskundige en wetenschappelijke vaardigheden.

Lessentabel

VakDecor, etalage & publiciteit
5e jaar6e jaar
Totaal3232
Godsdienst22
Nederlands22
Frans11
Engels11
Wiskunde22
Maatschappelijke vorming22
Lichamelijke opvoeding22
Specifieke vorming*
Conceptatelier22
Decoratelier77
Digitaal atelier33
Beletteringsatelier11
Waarnemingsatelier33
Publicitair atelier22
Materialen & technieken11
Kunstbeschouwing11

*voor deze vakken voorziet de school extra onderwijstijd

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Wat na het secundair?

Deze richting stoomt je klaar om een vlotte start te maken in het werkveld, specifiek binnen de context van ruimtelijke vormgeving of belettering. Je kunt ook een bijkomende beroepskwalificatie verwerven door een specialisatiejaar of graduaatsopleiding te volgen.