bool(false) Externe leerlingenbegeleiding - CLB - Heilige Familie Ieper
     

Externe leerlingenbegeleiding – CLB

Indien gewenst (en na afspraak met ouders en/of leerlingen) wordt een beroep gedaan op externe diensten.
Wekelijks zitten we op donderdagvoormiddag samen met het team van de leerlingbegeleiding. Hier zijn verschillende partijen op aanwezig: de leerlingenbegeleiders, de directie en tweewekelijks de contactpersoon van het vrije CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding).

Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding wil bijdragen aan het welbevinden van leerlingen en ondersteunt de school op vier domeinen:

  • het leren en studeren,
  • de onderwijsloopbaan,
  • de preventieve gezondheidszorg,
  • het psychisch en sociaal functioneren.

Neem contact op

Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en de ouders kunnen het CLB om hulp vragen.

De contactpersoon voor het CLB-team van onze school is Jana Claeys (maatschappelijk werker). Je kunt haar bereiken via Smartschool of via mail.

Naargelang de aard van het probleem kan ook met andere diensten samengewerkt worden: CBJ (Comité Bijzondere Jeugdzorg), groep Intro (Time out project), CAW (Centrum Algemeen Welzijn), LARGO en Ambulante Drugzorg Ieper.