bool(false) Fairtrade - Heilige Familie Ieper
     

Fairtrade

Als handelsschool willen we graag helpen het ondernemerschap in Vlaanderen aan te wakkeren bij jonge mensen. Het stimuleren en begeleiden van onze leerlingen om hun creativiteit en enthousiasme ook daadwerkelijk in daden te durven omzetten is voor ons een uitdaging.

We zijn er echter ook van overtuigd dat we ondernemers met een hart nodig hebben: mensen die ondernemerschap niet enkel gelijkstellen aan grof geld verdienen, maar die ook graag hun maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen. We willen onze leerlingen graag meegeven dat er steeds een goed evenwicht moet bestaan tussen people, planet en profit.

Op onze school werden en worden verschillende acties ondernomen i.v.m. maatschappelijk verantwoord ondernemen. In dat kader verwijzen we graag, en zeker niet zonder enige trots, naar het label “fair trade school” dat we behaald hebben.

Laat de boodschap duidelijk zijn: Fair Trade is niet iets van enkelingen, heel wat jongeren en leerkrachten zijn het idee genegen! Eerlijke handel is niet iets uit de marge.