bool(false) Bedrijf & Organisatie - Heilige Familie Ieper
     

Bedrijf & Organisatie

Hou je van ondernemen en organiseren? Heb je interesse voor toegepaste economie? Denk je aan een toekomst in de bedrijfswereld? Spreken moderne vreemde talen je wel aan? Kun je efficiënt en doelgericht werken? Ben je vlot in praktische digitale toepassingen? Met de studierichting Bedrijf & organisatie kies je voor een theoretisch-praktische studierichting die voorbereidt op hoger onderwijs. Je leert er vanuit het perspectief van een concrete onderneming kijken naar je omgeving, de samenleving en de wijdere wereld. Deze richting combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket bedrijfseconomie. Onze school legt daarnaast een extra klemtoon op talen als onontbeerlijke vaardigheid in een hedendaagse bedrijfsomgeving.

Bedrijfseconomie

In het specifieke vak bedrijfseconomie maak je diepgaand kennis met de organisatie, het beheer en de administratie van een onderneming. Daarbij komen vier praktijkgerichte onderdelen aan bod:

  • het boekhoudkundig en financieel beheer,
  • het personeelsmanagement en de loonadministratie,
  • de commerciële organisatie en marketing,
  • de logistieke werking van het bedrijf.

Je verwerft ook inzicht in de relatie tussen consument en producent. Bij dit alles wordt ICT functioneel geïntegreerd.

Talen

In de taalvakken leer je je mondeling en schriftelijk vlot uitdrukken in het Nederlands, Frans en Engels.

Brede algemene vorming

In de andere vakken verwerf je een brede algemene vorming op het niveau van de dubbele finaliteit. Op het vlak van wiskunde komen getallenleer, meetkunde, algebra en functieleer aan bod, voortbouwend op de eerste graad. Verder verken je verschillende
deelgebieden binnen de wetenschappen.

Als onderdeel van de algemene vorming voorzien we een uur artistieke vorming in het derde jaar en een afzonderlijk uur informatica in het vierde.

Lessentabel

VakBedrijf & organisatie
3e jaar4e jaar
Totaal3232
Godsdienst22
Nederlands44
Frans*44
Engels*33
Wiskunde33
Aardrijkskunde11
Geschiedenis11
Natuurwetenschappen21
Artistieke vorming1-
Informatica-1
Lichamelijke opvoeding22
Specifieke vorming
Bedrijfseconomie*910

*voor deze vakken voorziet de school extra onderwijstijd

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Logische doorstroom naar de 3de graad

Het logische vervolg van deze richting is de richting Bedrijfsorganisatie in de derde graad. Je kunt ook overstappen naar een andere richting uit de dubbele finaliteit, op voorwaarde dat je de achterstand wegwerkt die je voor bepaalde richtingspecifieke vakken hebt opgelopen.