Beeldende & audiovisuele kunsten

Ben je creatief en artistiek aangelegd? Heb je oog voor kunst en cultuur in heden en verleden? Staat je hoofd bol van de ideeën? Hou je van ontwerpen en creëren in 2D en 3D? Experimenteer je graag met materialen, technieken en media? Wil je jouw creatieve vaardigheden verder ontplooien?

Met de studierichting Beeldende & audiovisuele kunsten kies je voor een artistieke, theoretisch-praktische studierichting die voorbereidt op hoger onderwijs. Onder individuele begeleiding leer je je verbeeldingskracht ontwikkelen en je artistiek-technische vaardigheden ontplooien. Deze richting combineert een brede algemene vorming met een sterke focus op artistieke expressie en kunstbeschouwing. Je maakt kennis met vormen, kleuren, composities, materialen en technieken. Onze school heeft hierbij extra aandacht voor het gebruik van grafische software.

Specifieke vakken beeldende & audiovisuele kunsten

In de specifieke vakken beeldende & audiovisuele kunsten leer je jezelf creatief uiten, ga je aan de slag met verschillende materialen en expressiemogelijkheden en ontwikkel je op verschillende manieren je talenten. In het onderdeel ‘beeldende kunst’ realiseer je artistieke creaties met beeldende elementen in 2D en 3D. In het onderdeel ‘audiovisuele kunst’ verwerf je inzicht in fotografie, film, video, geluid en montage. In het onderdeel ‘tekenkunst’ ontwikkel je je schets- en tekenvaardigheden met aandacht voor verhouding en perspectief. In het onderdeel ‘digitale kunst’ verken je de mogelijkheden van verschillende grafische softwareprogramma’s. Het onderdeel ‘kunstinitiatie’ geeft je een theoretische basis bij dit alles, terwijl het onderdeel ‘kunstbeschouwing’ je blik verruimt naar verschillende kunststromingen en kunstuitingen doorheen de tijd.

Brede algemene vorming

In de andere vakken verwerf je een brede algemene vorming op het niveau van de dubbele finaliteit. In de taalvakken komen de verschillende taalvaardigheden zowel voor Nederlands als voor Frans en Engels aan bod. Binnen wiskunde bouw je voor getallenleer, meetkunde, algebra en functieleer voort op wat je in de eerste graad hebt gezien. De andere vakken laten je de verschillende deelgebieden van de wetenschappen verkennen.

Lessentabel

VakBeeldende & audiovisuele kunsten
3e jaar4e jaar
Totaal3232
Godsdienst22
Nederlands44
Frans22
Engels22
Wiskunde33
Aardrijkskunde11
Geschiedenis11
Natuurwetenschappen21
Lichamelijke opvoeding22
Beeldende & audiovisuele kunsten1213
Kunstbeschouwing11

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Logische doorstroom naar de 3de graad

Vanuit deze richting kun je zowel Audiovisuele kunst als Beeldende kunst aanvatten in de derde graad. Onze school biedt echter enkel de richting Beeldende kunst aan. Als je een (nog) meer praktisch georiënteerde studierichting zoekt, is een overstap naar Decor, etalage & publiciteit uit de arbeidsmarktgerichte finaliteit zeker haalbaar. 

Je kunt ook overstappen naar bepaalde andere richtingen uit de dubbele finaliteit, maar dan moet je de achterstand wegwerken die je voor de specifieke vakken hebt opgelopen.