Beeldende & audiovisuele kunsten

Staat je hoofd bol van de ideeën? Ben je creatief en artistiek aangelegd? Hou je van ontwerpen en creëren in 2D en 3D? Experimenteer je graag met materialen, technieken en media? Wil je jouw creatieve vaardigheden verder ontplooien? Heb je oog voor kunst en cultuur in heden en verleden? Met de studierichting Beeldende & audiovisuele kunsten kies je voor een artistieke, theoretisch-praktische studierichting die voorbereidt op hoger onderwijs. Onder individuele begeleiding leer je je verbeeldingskracht ontwikkelen en je artistiek-technische vaardigheden ontplooien. Deze richting combineert een brede algemene vorming met een sterke focus op artistieke expressie en kunstbeschouwing. Je maakt kennis met vormen, kleuren, composities, materialen en technieken. Onze school heeft hierbij extra aandacht voor het gebruik van grafische software.

Specifieke vakken beeldende & audiovisuele kunsten

In de praktijkvakken leer je jezelf creatief uiten, ga je aan de slag met verschillende materialen en expressiemogelijkheden en ontwikkel je op verschillende manieren je talenten.

  • In het onderdeel beeldende kunst realiseer je artistieke creaties met beeldende elementen in 2D en 3D.
  • In het onderdeel audiovisuele kunst verwerf je inzicht in fotografie, film, video, geluid en montage.
  • In het onderdeel tekenkunst ontwikkel je je schets- en tekenvaardigheden met aandacht voor verhouding en perspectief.
  • In het onderdeel digitale kunst verken je de mogelijkheden van verschillende grafische softwareprogramma’s.

Het onderdeel kunstbeschouwing geeft je theoretische bagage en verruimt je blik naar kunststromingen en kunstuitingen vroeger en nu.

Brede algemene vorming

In de andere vakken verwerf je een brede algemene vorming op het niveau van de dubbele finaliteit. In de taalvakken komen de verschillende taalvaardigheden zowel voor Nederlands als voor Frans en Engels aan bod. Binnen wiskunde bouw je voor getallenleer, meetkunde, algebra en functieleer voort op wat je in de eerste graad hebt gezien. De andere vakken laten je de verschillende deelgebieden van de wetenschappen verkennen.

Als onderdeel van de algemene vorming voorzien we een afzonderlijk uur informatica in het vierde jaar.

Lessentabel

VakBeeldende & audiovisuele kunsten
3e jaar4e jaar
Totaal3232
Godsdienst22
Nederlands44
Frans22
Engels22
Wiskunde33
Aardrijkskunde11
Geschiedenis11
Natuurwetenschappen21
Informatica-1
Lichamelijke opvoeding22
Specifieke vorming*
Beeldende kunst44
Audiovisuele kunst33
Tekenkunst22
Digitale kunst33
Kunstbeschouwing11

*voor deze vakken voorziet de school extra onderwijstijd

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Logische doorstroom naar de 3de graad

Vanuit deze richting kun je zowel Audiovisuele kunst als Beeldende kunst aanvatten in de derde graad. Onze school biedt enkel de richting Beeldende kunst aan, maar voorziet hierin wel enkele uren voor verdere audiovisuele vorming. Als je een (nog) meer praktisch georiënteerde studierichting zoekt, is een overstap naar Decor, etalage & publiciteit uit de arbeidsmarktgerichte finaliteit zeker haalbaar. Je kunt ook overstappen naar bepaalde andere richtingen uit de dubbele finaliteit, maar dan moet je de achterstand wegwerken die je voor de specifieke vakken hebt opgelopen.