bool(false) Taal & Communicatie - Heilige Familie Ieper
     

Taal & Communicatie

Heb je een boontje voor talen in al hun rijkdom? Beleef je plezier aan lezen, luisteren, spreken en schrijven? Hou je ervan om met taal te experimenteren en te spelen? Neem je graag het woord en heb je een vlotte pen? Volg je vernieuwingen in digitale communicatie op de voet? Heb je interesse voor het communicatiebeleid van organisaties? Met de studierichting Taal & communicatie kies je voor een theoretisch-praktische studierichting die voorbereidt op hoger onderwijs. Je leert er je vlot en creatief uitdrukken in meerdere talen en via verschillende media. Deze richting combineert een brede algemene vorming met een focus op doeltreffend communiceren in het Nederlands, Frans, Engels en Duits. Onze school legt daarbij de nadruk op het deskundig omgaan met verschillende communicatiemedia.

Talen

De taalvakken nemen een bijzondere plaats in deze richting in. Zowel bij Nederlands als bij de moderne vreemde talen Frans, Engels en Duits leer je verschillende situaties onderscheiden en je taalgebruik erop afstemmen. Mondelinge taalvaardigheden krijgen daarbij extra nadruk. Verder besteed je aandacht aan schrijven met overtuigingskracht.

Public relations

In het specifieke vak public relations leer je doelgericht communiceren in een waaier van situaties en contexten. Je onderscheidt de verschillende soorten en vormen van communicatie en denkt na over de effecten van het gebruikte communicatiemiddel. Daarnaast ontwerp je auditieve, visuele en audiovisuele communicatieproducten, en je bereidt de organisatie van een communicatieproject voor.

Brede algemene vorming

In de andere vakken verwerf je een brede algemene vorming op het niveau van de dubbele finaliteit. Binnen wiskunde bouw je voort op wat je aan getallenleer, meetkunde, algebra en functieleer hebt gezien in de eerste graad. Op het vlak van de wetenschappen verken je verschillende deelgebieden. 

Als onderdeel van de algemene vorming voorzien we een uur artistieke vorming in het derde jaar en een afzonderlijk uur informatica in het vierde.

Lessentabel

VakTaal & Communicatie
3e jaar4e jaar
Totaal3232
Godsdienst22
Nederlands*55
Frans*55
Engels*44
Duits12
Wiskunde33
Aardrijkskunde11
Geschiedenis11
Natuurwetenschappen21
Artistieke vorming1-
Informatica-1
Lichamelijke opvoeding22
Specifieke vorming
Public relations55

*voor deze vakken voorziet de school extra onderwijstijd

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Logische doorstroom naar de 3de graad

Het logische vervolg van deze richting is de richting Taal & communicatie in de derde graad. 

Een overstap naar de nauw verwante richting Toerisme is zeker haalbaar, mits een inhaalbeweging voor de specifieke vakken. Je kunt ook overstappen naar een andere richting uit de dubbele finaliteit, op voorwaarde dat je de achterstand wegwerkt die je voor bepaalde richtingspecifieke vakken hebt opgelopen.