bool(false) Taal & communicatie - Heilige Familie Ieper
     

Taal & communicatie

Neem je graag het woord en heb je een vlotte pen?
Werk je graag acties, evenementen en projecten uit?
Spreken de mogelijkheden van digitale media je aan?
Droom je van een job in de media- en communicatiesector?
Beleef je plezier aan communicatie in andere talen?
Ben je geboeid door lezen, spreken en schrijven?

Met de richting Taal & communicatie kies je voor een gevarieerde theoretisch-praktische studierichting die voorbereidt op hoger onderwijs. Deze richting combineert een brede algemene vorming met een focus op talen in al hun rijkdom en een specifiek pakket rond de diverse aspecten van communicatiebeleid van een organisatie. Daarbij kiest onze school ervoor om Spaans als extra taal aan te bieden.

PUBLIC RELATIONS

In het vak public relations verdiep je je verder in principes, modellen en theorieën van communicatie. Je leert om in functie van het communicatiebeleid van een organisatie concrete acties en projecten voor te bereiden en te realiseren, met inbegrip van het opstellen van een communicatieplan, het organiseren van vergaderingen, het maken van verslagen en het beheren van data. Verder besteden we aandacht aan de ontwikkeling van communicatieprojecten en aan het deskundig omgaan met diverse media en communicatieplatformen.

TALEN

In de taalvakken leer je jezelf vlot en creatief uitdrukken in meerdere talen en via diverse media. Je verwerft de nodige vaardigheden om verschillende situaties te onderscheiden en doeltreffend te communiceren in het Nederlands, Frans, Engels en Duits. Je krijgt daarnaast een basispakket Spaans gericht op mondelinge communicatie.

STAGE

Enkele weken stage geven je de kans om de kennis en vaardigheden die je op school hebt opgedaan, toe te passen en verder te ontwikkelen in een levensechte context.

BREDE ALGEMENE VORMING

In de andere vakken verwerf je een brede algemene vorming op het niveau van de dubbele finaliteit. Als onderdeel hiervan voorzien we in het vijfde jaar een uur financieel-economische vorming, en in het zesde jaar een uur kunstbeschouwing.

Lessentabel

VakTaal & communicatie
5e jaar6e jaar
Totaal3232
Godsdienst22
Nederlands33
Frans*55
Engels*44
Duits*22
Spaans*11
Wiskunde22
Aardrijkskunde11
Geschiedenis11
Natuurwetenschappen11
Economische vorming1-
Kunstbeschouwing-1
Lichamelijke opvoeding22
Specifieke vorming
Communicatiewetenschappen42
Beeldtaal2-
Informatie- en databeheer1-
Werken met teksten-2
Planning & organisatie-3

*voor deze vakken voorziet de school extra onderwijstijd

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Wat na het secundair?

Deze richting bereidt je voor op verdere studies op het niveau van een professionele bachelor. De meest logische vervolgrichtingen zijn communicatiemanagement, journalistiek, office management en media en entertainment. Je kunt ook opteren voor een studierichting binnen het onderwijs. 

Doordat je een brede algemene vorming hebt gekregen, kun je ook hogere studies binnen een ander studiegebied aanvatten, op voorwaarde dat je voor bepaalde typische vakken van de studierichting een extra inspanning levert.