bool(false) Bedrijfswetenschappen - Heilige Familie Ieper
     

Bedrijfswetenschappen

Hou je van ondernemen en organiseren?
Wil je weten hoe een onderneming functioneert?
Heb je interesse voor economie en wiskunde?
Spreken computer- en informaticatoepassingen je aan?
Kun je grotere hoeveelheden leerstof verwerken?
Ben je in staat om logisch en kritisch te redeneren?

Met de studierichting Bedrijfswetenschappen kies je voor een veelzijdige theoretische studierichting die voorbereidt op verdere studies. Je leert er met een sociaaleconomische blik naar je omgeving, de samenleving en de wijdere wereld kijken. Deze richting combineert een stevige algemene vorming met een specifiek pakket economie. Onze school legt daarnaast extra nadruk op ICT-vaardigheden als onmisbare competenties in een hedendaagse bedrijfsomgeving.

Economie

Het specifieke vak economie kent vier krachtlijnen. Je verkent de rol van de consument en de producent in de economische wereld. Je maakt kennis met de werking van de markt en de invloed die de overheid erop heeft. In het luik ‘internationale handel’ ga je dieper in op de globalisering van de economie. Tot slot leer je de concrete werking en organisatie van ondernemingen in al hun aspecten kennen.

INFORMATICA

In het bijkomende vak informatica leer je vlot gebruik maken van het gangbare Officepakket om gegevens te verzamelen, te verwerken en te presenteren. Daarnaast verwerf je een basis in het programmeren en leer je enkele ICT-tools voor online marketing kennen.

Wiskunde

In het vak wiskunde diep je de getallenleer, meetkunde, algebra en functieleer uit de eerste graad verder uit. Ten opzichte van andere studierichtingen komen een aantal uitbreidingen op het vlak van vectoren en driehoeksmeetkunde aan bod.

Brede algemene vorming

In de andere vakken verwerf je een brede algemene vorming op doorstroomniveau. In de taalvakken leer je vlot communiceren en langere teksten analyseren. In de wetenschappelijke vakken maak je grondig kennis met de verschillende deelgebieden van de aardrijkskunde en natuurwetenschappen.

Lessentabel

VakBedrijfswetenschappen
3e jaar4e jaar
Totaal3232
Godsdienst22
Nederlands44
Frans33
Engels22
Wiskunde*55
Aardrijkskunde11
Geschiedenis11
Natuurwetenschappen22
Artistieke vorming1-
Lichamelijke opvoeding22
Specifieke vorming
Economie66
ICT*34

*voor deze vakken voorziet de school extra onderwijstijd

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Logische doorstroom naar de 3de graad

Deze richting bereidt je voor op twee studierichtingen in de derde graad: Bedrijfswetenschappen en Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen. Je kunt ook zonder problemen overstappen naar de richting Bedrijfsorganisatie in de dubbele finaliteit. Doordat je een brede basis hebt gekregen, is een overstap naar verschillende andere richtingen in de dubbele finaliteit evenzeer mogelijk, al zul je voor sommige wel een achterstand voor bepaalde vakken moeten wegwerken.