bool(false) Bedrijfsorganisatie - Heilige Familie Ieper
     

Bedrijfsorganisatie

Hou je van ondernemen en organiseren? Droom je ervan een eigen zaak op te richten? Wil je begrijpen hoe een bedrijf concreet functioneert? Zou je aan de slag willen gaan in een grote onderneming? Spreken marketing en productontwikkeling je aan? Ben je geboeid door ICT-toepassingen? Met de richting Bedrijfsorganisatie kies je voor een gevarieerde theoretisch-praktische studierichting die voorbereidt op hoger onderwijs. Deze richting combineert een brede algemene vorming met een specifiek pakket toegepaste economie. Onze school legt daarnaast extra nadruk op taalvaardigheid in het Nederlands en in moderne vreemde talen als onmisbare competentie in de hedendaagse bedrijfswereld.

Bedrijfsorganisatie

In het hoofdvak bedrijfsorganisatie verwerf je verder inzicht in de internationale handel en in de concrete werking van een onderneming.
  • Je maakt je de verschillende aspecten van het boekhouden eigen, analyseert de jaarrekening van bedrijven en staat stil bij kostprijsberekening en facturatie.
  • Op het vlak van personeelsbeheer ga je dieper in op tewerkstelling en loonberekening, op de administratie van instroom, uitstroom en doorstroom, en op de rol van het sociaal overleg.
  • Bij de doelstellingen en werking van een onderneming komen verder duurzaam ondernemen, de goederen- en informatiestroom (ERP), marketing en employer branding aan bod.
Bij dit alles worden verschillende ICT-toepassingen functioneel geïntegreerd.

STAGE

Een stage van twee weken in het zesde jaar laat je proeven van een job in de bedrijfswereld en geeft je de kans om de vaardigheden die je op school verworven hebt toe te passen in een levensechte context.

BREDE ALGEMENE VORMING

In de andere vakken verwerf je een brede algemene vorming op niveau van de dubbele finaliteit. In functie van het werken in een internationale bedrijfsomgeving krijgen de taalvakken hierbij extra aandacht. Je leert vlot schriftelijk en mondeling communiceren in het Nederlands, Frans en Engels. Met enkele uitbreidingen voor wiskunde oefen je daarnaast je analytische vaardigheden.

Lessentabel

VakBedrijfsorganisatie
5e jaar6e jaar
Totaal3232
Godsdienst22
Nederlands*33
Frans*44
Engels*32
Wiskunde*33
Aardrijkskunde11
Geschiedenis11
Natuurwetenschappen11
Kunstbeschouwing-1
Lichamelijke opvoeding22
Specifieke vorming
Bedrijfsorganisatie1212

*voor deze vakken voorziet de school extra onderwijstijd

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Wat na het secundair?

Deze richting bereidt je voor op verdere studies op het niveau van een professionele bachelor. De meest logische vervolgrichtingen situeren zich binnen de handelswetenschappen en bedrijfskunde. Je kunt ook opteren voor een studierichting binnen het onderwijs. Doordat je een brede algemene vorming hebt gekregen, kun je ook hogere studies binnen een ander studiegebied aanvatten, op voorwaarde dat je voor bepaalde typische vakken van de studierichting een extra inspanning levert.