bool(false) Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen - Heilige Familie Ieper
     

Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen

Ben je gepassioneerd door nieuwe media?
Spreken databeheer en programmeren je aan?
Werk je graag in een digitale bedrijfsomgeving?
Droom je ervan om zelf software en apps uit te werken?
Beschik je over een goed logisch denkvermogen?
Voel je de kriebel van het ondernemerschap?

Met de richting Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen kies je voor een veelzijdige theoretische studierichting die voorbereidt op hoger onderwijs. Deze richting combineert een stevige algemene vorming met een specifiek pakket informatica en uitbreidingen voor wiskunde, aangevuld met onderdelen van economie. Onze school legt daarnaast extra nadruk op taalvaardigheid als onmisbare competentie in de hedendaagse bedrijfswereld.

INFORMATICAWETENSChAPPEN

Binnen de specifieke vorming gaat de meeste aandacht uit naar het vak informaticawetenschappen. Je leert databanken ontwerpen en beheren, je programmeert met numerieke methodes en je maakt een vergelijkende studie van algoritmes en datastructuren. Verder doe je aan softwareontwikkeling en werkt softwareapplicaties uit

Bedrijfswetenschappen

In het vak bedrijfswetenschappen neem je de verschillende organisatievormen en de financiële gezondheid van een onderneming onder de loep. Je leert ook de jaarrekening analyseren. Ten opzichte van de richting Bedrijfswetenschappen, waar al deze aspecten van het ondernemerschap uitgebreider aan bod komen, heb je een extra pakket rond e-commerce.

STAGE

Een stage van twee weken in het zesde jaar laat je proeven van een job in de bedrijfswereld en geeft je de kans om de vaardigheden die je op school verworven hebt toe te passen in een levensechte context.

STEVIGE ALGEMENE VORMING

In de andere vakken verwerf je een stevige algemene vorming op doorstroomniveau. Voor wiskunde omvat het leerplan  een aantal uitbreidingen in functie van economie: je verdiept je in matrices, functies, integralen en statistiek. In functie van het werken in een internationale bedrijfsomgeving besteden we ook voldoende aandacht aan Frans en Engels.

Lessentabel

VakBedrijfsondersteunende informaticawetenschappen
5e jaar6e jaar
Totaal3232
Godsdienst22
Nederlands33
Frans*33
Engels*23
Wiskunde*44
Aardrijkskunde11
Geschiedenis11
Natuurwetenschappen21
Economische vorming1-
Kunstbeschouwing-1
Lichamelijke opvoeding22
Specifieke vorming
Informaticawetenschappen* 8 8
Bedrijfswetenschappen22
Communicatiewetenschappen11

*voor deze vakken voorziet de school extra onderwijstijd

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Wat na het secundair?

Deze richting bereidt je voor op verdere studies, en dit op het niveau van zowel een professionele als een academische bachelor. De meest logische vervolgrichtingen situeren zich binnen de multimedia en communicatietechnologie, of de handelswetenschappen en bedrijfskunde. Je kunt ook opteren voor een studierichting binnen de internationale betrekkingen (international affairs), de sociaal-economische wetenschappen of het onderwijs.

Doordat je een brede algemene vorming hebt gekregen, kun je ook hogere studies binnen een ander studiegebied aanvatten, op voorwaarde dat je voor bepaalde typische vakken van de studierichting een extra inspanning levert.