bool(false) Visie - Heilige Familie Ieper
     

Visie

We willen je zo ver mogelijk brengen in de ontwikkeling van je kennis, vaardigheden en attitudes. We bouwen aan waarden en competenties waardoor je je kan ontwikkelen als open en sterke persoonlijkheden. Zo kan je verder leren, werken en leven. Dankzij de inzet van een gedreven lerarenkorps en de combinatie van de verschillende studierichtingen scheppen we een creatieve, ondernemende en bruisende leeromgeving.

De volgende kernwoorden beschrijven onze schoolcultuur die rijk, bruisend en veelomvattend is. Het is moeilijk onze identiteit in een paar woorden te vatten maar deze termen geven een goed idee hoe onze school leeft.

Bruisend

De studiedomeinen, de vele werkgroepen en het leerlingenparlement bieden een rijk gevarieerd programma van activiteiten en projecten en maken van HFI een bruisende school.

Christelijk

Wij zetten onze christelijke traditie verder op een open, eigentijdse en leerling-betrokken manier. Zo bouwen we mee aan een betere wereld en nemen we tijd voor verdieping en bezinning.

Zorgend

We zijn een zorgende school die gelijke onderwijskansen nastreeft.
Ons team van leerkrachten en begeleiders hecht belang aan remediëring en psychosociale begeleiding. We zien onze jongeren graag uitgroeien tot zelfstandige mensen met een positief zelfbeeld.

Zuurstof

Binnen een groene omgeving biedt onze school een stimulerende leer- en leefsfeer. Boeiende lesinhouden van inspirerende leerkrachten geven jongeren kansen om interesses te ontdekken en zich creatief en intellectueel te ontplooien. HFI maakt optimaal gebruik van nieuwe technologieën.

Familie

We werken aan een school waar men zichzelf kan zijn, fouten mag maken en nieuwe kansen krijgt. Zo leven we toe naar een volwassen relatie met mens, natuur en het toekomstige werkveld.

Wij willen “familie-zijn” elke dag weer inkleuren.

Deze kernwoorden geven de essentie weer van ons hele schoolgebeuren. Ze refereren aan een rijke schooltraditie. Al bij het ontstaan van de congregatie van de Zusters van de Heilige Familie stond de zorg voor minderbedeelden en mensen die het moeilijk hadden centraal. 

Bezield door Jezus van Nazareth hebben de zusters zich over de jaren heen ingezet via vele vormen van dienstbetoon in de ziekenzorg, het onderwijs, de kinderopvang en de bejaardenzorg. Door een sterke betrokkenheid voor de mensen binnen hun organisaties hebben de zusters steeds een klimaat weten te scheppen waarbij de mensen zich bemind hebben geweten en zich thuis hebben gevoeld als binnen één grote familie.

 

Zorgen voor mensen in een geest van vertrouwen en wederzijds respect is een vaste opdracht binnen de missie van de Heilige Familie. Over de jaren heen heeft de school zich ontwikkeld tot de school zoals we ze nu kennen. Onze school streeft naar een hoog welbevinden bij alle leerlingen en besteedt extra aandacht aan al wie in onze maatschappij kansarm is. Zo zetten wij het werk van onze stichters verder.