bool(false) Winkelbeheer - optie verkoop (specialisatiejaar) - Heilige Familie Ieper
     

Winkelbeheer – optie verkoop (specialisatiejaar)

Je wordt opgeleid om te starten als kleine zelfstandige detailhandelaar of als rayonverantwoordelijke (eerste verkoper) in een groot verkooppunt.

Met deze éénjarige praktijkgerichte opleiding verhoog je je tewerkstellingskansen op de arbeidsmarkt dus aanzienlijk. Een belangrijke toegevoegde waarde van het jaar bestaat ook in het behalen van het diploma van secundair onderwijs. 

De opleiding is heel sterk realiteitsnabij. Een belangrijke plaats in de opleiding is weggelegd voor de stages. De vorming bestaat uit een communicatieve component waarin specifieke vaardigheden van zakelijke communicatie worden aangebracht en een bedrijfsgerichte component met aandacht voor het verwerven van de competenties om als kleine ondernemer te starten. Daarnaast is er ook aandacht voor het verwerven van de competenties van een rayonverantwoordelijke in een middelgroot of groot verkooppunt.

Beroepsspecifieke competenties

De belangrijkste beroepsspecifieke competenties van een zelfstandige handelaar of goede verkoper worden je aangeleerd:

  • Je leert een ondernemingsplan opstellen voor je eigen op te richten onderneming
  • Je wordt wijs in het administratief luik van je onderneming
  • Je zal het commerciële luik van je onderneming leren behartigen
  • Je gaat commerciële acties en marketingacties leren uitwerken met behulp van visual merchandising
  • Je leert werken in team
  • Je zal inzicht verwerven in de taken van een departements- of rayonverantwoordelijke

Stage

Via een stage van anderhalve dag per week kan je de verworven kennis aan de praktijk
toetsen.

Talen

Specifieke communicatieve vaardigheden, in functie van het beroep, worden getraind. Dit
gebeurt in het Nederlands, Frans en Engels.

Lessentabel

VakVerkoop -
Specialisatiejaar
7e jaar
Totaal34
Godsdienst2
Nederlands2
Frans2
Engels2
Maatschappelijke vorming2
Lichamelijke opvoeding2
Visual merchandising:
- Commerciële acties en marketingacties3
- Stage visual merchandising2
Retailmanagement
- Ondernemingsplan en administratief luik5
- Commercieel luik2
- Werken in team1
- Taken rayonverantwoordelijke1
- Stage8

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Wat na je opleiding?

Je behaalt het diploma van secundair onderwijs.

Je kan aan de slag als kleine zelfstandige detailhandelaar of als gerant(e), verkoper/verkoopster, rayonverantwoordelijke in een groot
verkooppunt. Sommige leerlingen studeren verder.