bool(false) Leerpad 1A - Heilige Familie Ieper
     

Leerpad 1A

Vanuit je interesses en talenten kies je een leerpad. Je volgt dit leerpad een volledig schooljaar 2 lesuren per week. Binnen 1A kan je kiezen uit volgende leerpaden:

  • Economie & Organisatie (IT)
  • Kunst & Creatie

Daarnaast verken je tijdens de horizons ook nog andere interesses en talenten. 

Leerpad: Economie & Organisatie (IT)

Heb je een brede interesse? Ben je ondernemend en communicatief? Ben je geboeid door de mogelijkheden van multimedia? Het leerpad Economie & Organisatie (IT) daagt je uit om je er verder in te verdiepen! Onderneem een boeiende speurtocht in de wereld van de economie en scherp je ICT-vaardigheden aan.

In dit leerpad maak je een speurtocht in onze samenleving. Maatschappelijke trends, technologische ontwikkelingen en digitalisering hebben hun invloed op de consument, de onderneming en de overheid. Je maakt ook kennis met heel wat ICT-toepassingen, zoals presentaties maken, vlot online samenwerken, documenten delen en programmeren.

Leerpad: Kunst & Creatie

Heb je een uitgesproken interesse voor kunstbeleving? In dit leerpad wordt artistiek talent verwend. Duik in de wereld van nieuwe texturen, onverwachte combinaties van vezels, stoffen, verf, inkt en papier. Laat je inspireren door kunst, mode, textiel, cultuur, design en reclame. Ga op zoek naar de ontwerper in jezelf door te experimenteren en te spelen met vormen en kleuren, materialen en technieken, zowel manueel als digitaal. 

In dit leerpad leer je kunst maken, meemaken en daar betekenis aan geven. Je leert je verbeeldingskracht gebruiken om artistiek werk te (re)produceren. Je leert communiceren in de ‘taal’ van de kunsten: met beeld, media, woord, klank en met beweging in relatie tot de ruimte of omgeving. In elke opdracht komt een combinatie van kunstvormen aan bod.

Lessentabel

Vak1A Economie & Organisatie (IT)1A Kunst & Creatie
Totaal3232
Algemene vorming
Engels11
Frans33
Nederlands44
Wiskunde44
Godsdienst22
Aardrijkskunde22
Natuurwetenschappen22
Geschiedenis11
Techniek22
Lichamelijke opvoeding22
Muziek11
Beeld11
Mens & samenleving11
ICT11
Kompas11
Horizon22
Specifieke vorming
Economie & Organisatie (IT)2-
Kunst & creatie-2

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Logische doorstroom naar het 2de jaar

Hoewel een andere doorstroming ook mogelijk is, geven we hier de logische doorstroming naar het tweede jaar.