Interne leerlingenbegeleiding

Je bent steeds welkom op het leerlingensecretariaat, maar ook ouders kunnen een afspraak maken met de leerlingenbegeleiders. In alle vertrouwen en discretie zoeken we samen naar een oplossing bij eventuele problemen.

In het leerlingensecretariaat kan je als leerling (of ouder) ook terecht voor alles wat met leerlingenadministratie te maken heeft. Het gaat om o.a. het binnenbrengen van medische attesten, het opvragen van een schoolattest, een formulier voor een studietoelage en het wettigen van afwezigheden.

Leerlingenbegeleiders

1ste graad

Eva Deprez

2de graad

Marion Bostyn

3de graad

Gwenn Portier

Onthaal & Admnistratie

Dominiek Pattyn

OKAN

Dries Haerdeman

De leerlingenbegeleiding is ook te bereiken via het centrale nummer van de school (057 20 05 41).