Toerisme

Heb je een passie voor reizen in eigen land of verder weg? Ben je geboeid door andere culturen en bezienswaardigheden? Neem je graag deel aan beurzen en evenementen? Voel je je thuis in de wereld van recreatie en events? Ben je enthousiast om mensen te informeren en te begeleiden? Heb je aanleg voor het organiseren van een uitstap?

Met de studierichting Toerisme kies je voor een theoretisch-praktische studierichting die voorbereidt op hoger onderwijs. Je verkent er het brede werkveld van de toeristisch-recreatieve sector en leert in deze context vlot communiceren. Deze richting combineert een brede algemene vorming met een focus op het informeren en begeleiden van bezoekers. Doeltreffend communiceren in moderne vreemde talen vormt een andere belangrijke pijler. Daarnaast legt onze school een extra klemtoon op kunst en cultuur.

Toerisme

In het specifieke vak toerisme maak je kennis met de verschillende facetten van binnenlands en buitenlands toerisme. Je ontwikkelt je communicatieve vaardigheden met het oog op het onthaal en de begeleiding van de bezoekers van een evenement. Daarnaast leer je de nodige organisatorische en administratieve aspecten van een uitstap kennen, zodat je er zelf één kunt uitwerken.

Kunst & cultuur

In het bijkomende vak kunst & cultuur sta je stil bij gekende en minder gekende bestemmingen, met aandacht voor culturele verschillen en de verschillende cultuuraspecten van ons land.

Talen

Ook de taalvakken nemen in deze richting een belangrijke plaats in. In zowel het Frans, het Engels als het Duits leer je verschillende situaties onderscheiden en je taalgebruik erop afstemmen, met bijzondere aandacht voor mondelinge communicatie.

Brede algemene vorming

In de andere vakken verwerf je een brede algemene vorming op het niveau van de dubbele finaliteit. Binnen wiskunde bouw je voort op wat je aan getallenleer, meetkunde, algebra en functieleer hebt gezien in de eerste graad. Op het vlak van de wetenschappen verken je verschillende deelgebieden. Via projecten krijg je een basis aan maatschappelijke en economische vorming.

Lessentabel

VakToerisme
3e jaar4e jaar
Totaal3232
Godsdienst22
Nederlands44
Frans44
Engels33
Duits12
Wiskunde33
Aardrijkskunde11
Geschiedenis11
Natuurwetenschappen21
Lichamelijke opvoeding22
Toerisme77
Kunst & cultuur22

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Logische doorstroom naar de 3de graad

Het logische vervolg van deze richting is de richting Toerisme in de derde graad. Een overstap naar de nauw verwante richting Taal & communicatie is zeker haalbaar, mits een inhaalbeweging voor het vak public relations en de taalvakken. 

Je kunt ook overstappen naar een andere richting uit de dubbele finaliteit, op voorwaarde dat je de achterstand wegwerkt die je voor bepaalde richtingspecifieke vakken hebt opgelopen