Moderealisatie & textielverzorging

Ben je geboeid door trends binnen mode en lifestyle? Werk je graag een uitdagende opdracht met textiel uit? Denk je aan een toekomst in een winkelomgeving?
Ben je praktisch ingesteld en leer je vooral door te doen? Hou je ervan een werkstuk met de naaimachine te realiseren? Wil je nieuwe materialen en technieken leren kennen?

Met de studierichting Moderealisatie & textielverzorging kies je voor een praktische studierichting die onmiddellijk voorbereidt op de arbeidsmarkt. Al doende verwerf je technische vaardigheden om werkstukken te realiseren, en je maakt kennis met verschillende aspecten van een verkoopomgeving. Deze richting bereidt je voor op uitvoerende taken in verkoop, lifestyle en mode. Je maakt kennis met verschillende stoffen, materialen en machines, leert visueel presenteren en bestudeert actuele trends in kledij, accessoires en interieur.

Moderealisatie & textielverzorging

De meeste tijd besteed je aan het specifieke vak moderealisatie & textielverzorging. Dit vak bestaat uit twee onderdelen. 

In het luik ‘commerciële presentatie & lifestyle’ (CPL) bestudeer je artikelen, stijlen en kleurbeelden, en je leert visuele presentaties in 2D en 3D maken volgens een bepaald winkelconcept. 

In het luik ‘mode’ ontwikkel je je technische vaardigheden: je gaat aan de slag met
verschillende materialen, oefent diverse afwerkings- en retouchetechnieken in en leert op een veilige en efficiënte manier werken met gespecialiseerde machines. 

Tussen beide onderdelen van het vak bestaat een nauwe samenwerking.

Talen

Op het vlak van moderne vreemde talen bereiden de vakken Frans en Engels je voor om vlot en correct te communiceren in een verkoopcontext. Vanwege de specifieke ligging van onze school krijgt het Frans daarbij een sterkere nadruk.

Brede algemene vorming

In de algemene vakken verwerf je een degelijke basisvorming die je in je latere beroepsleven van pas zal komen. Enkele vakken komen aan bod in twee grotere clusters. In de cluster taal, cultuur & samenleving leer je jezelf vlot uitdrukken in het Nederlands en sta je stil bij actuele maatschappelijke kwesties. De cluster STEM, economie & samenleving spitst zich dan weer toe op wiskundige en wetenschappelijke vaardigheden.

Lessentabel

VakModerealisatie & Textielverzorging
3e jaar4e jaar
Totaal3232
Godsdienst22
Taal, cultuur & samenleving55
STEM, economie & samenleving33
Frans22
Engels11
Lichamelijke opvoeding22
Moderealisatie & Textielverzorging
- Commerciële presentatie & lifestyle66
- Mode1111

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Logische doorstroom naar de 3de graad

Vanuit deze richting kun je zowel Moderealisatie als Textielverzorging aanvatten in de derde graad. Onze school biedt echter enkel de richting Moderealisatie aan.

Je kunt ook overstappen naar bepaalde andere richtingen uit de arbeidsmarktgerichte finaliteit, maar dan moet je de achterstand wegwerken die je voor de praktijk en eventuele andere specifieke vakken hebt opgelopen.