bool(false) Applicatie- & databeheer - Heilige Familie Ieper
     

Applicatie- & databeheer

Ben je geboeid door ICT en de wereld van ‘big data’? Wil je begrijpen hoe computernetwerken in elkaar zitten? Spreken programmeren en probleemoplossend denken je aan? Hou je ervan om apps te ontwikkelen die werk vereenvoudigen? Werk je graag met dataprotocollen en querytaal? Droom je van een toekomst als ICT-coördinator? Met de richting Applicatie- en databeheer kies je voor een gevarieerde technologische, theoretisch-praktische studierichting die voorbereidt op hoger onderwijs. Deze richting combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket toegepaste informatica. Onze school legt daarnaast extra nadruk op taalvaardigheid in het Nederlands en in moderne vreemde talen als onmisbare competentie in de hedendaagse bedrijfs- en ICT-wereld.

Applicatie- en databeheer

In het hoofdvak applicatie- en databeheer verwerf je de nodige inzichten en technische vaardigheden om op maat van een hedendaagse bedrijfsomgeving software te ontwikkelen en een datacommunicatienetwerk op te zetten en te onderhouden.

  • Je leert in functie van concrete vragen van klanten applicaties en webtoepassingen ontwikkelen die administratieve processen automatiseren of vereenvoudigen.
  • Je maakt diepgaand kennis met de structuur en werking van een computernetwerk, leert het netwerk beveiligen en kent gebruikers rechten toe binnen het netwerk.
  • Je verkent de werking van geautomatiseerde databanken, waarin je door middel van programmeercodes data op een gestructureerde manier bewaart en presenteert.
  • Je staat stil bij verschillende aspecten van communicatie, zodat je op een klantgerichte manier noden in kaart kunt brengen en klanten kunt ondersteunen bij toepassingen.

STAGE

Een stage van twee weken in het zesde jaar laat je proeven van een job in de bedrijfswereld en geeft je de kans om de vaardigheden die je op school verworven hebt toe te passen in een levensechte context.

BREDE ALGEMENE VORMING

In de andere vakken verwerf je een brede algemene vorming op niveau van de dubbele finaliteit. In functie van het werken in een internationale bedrijfsomgeving krijgen de taalvakken extra aandacht.

Lessentabel

VakApplicatie- en databeheer
5e jaar6e jaar
Totaal3232
Godsdienst22
Nederlands*33
Frans*44
Engels*32
Wiskunde*33
Aardrijkskunde11
Geschiedenis11
Natuurwetenschappen11
Economische vorming1-
Kunstbeschouwing-1
Lichamelijke opvoeding22
Specifieke vorming
Applicatie- en databeheer1112

*voor deze vakken voorziet de school extra onderwijstijd

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Wat na het secundair?

Deze richting bereidt je voor op verdere studies op het niveau van een professionele bachelor. De meest logische vervolgrichtingen situeren zich binnen de toegepaste informatica. Je kunt ook opteren voor een studierichting binnen het onderwijs. Doordat je een brede algemene vorming hebt gekregen, kun je ook hogere studies binnen een ander studiegebied aanvatten, op voorwaarde dat je voor bepaalde typische vakken van de studierichting een extra inspanning levert.