bool(false) Kantoor (specialisatiejaar) - Heilige Familie Ieper
     

Kantoor (specialisatiejaar)

Je wordt opgeleid als onthaalmedewerker of commercieel medewerker. Je interesse gaat uit naar de uitvoering van administratieve taken. 

Met deze éénjarige praktijkgerichte opleiding verhoog je je tewerkstellingskansen op de arbeidsmarkt. Een belangrijke toegevoegde waarde van het jaar bestaat ook in het behalen van het diploma van secundair onderwijs.

De vorming bestaat uit een communicatieve component met aandacht voor een praktische kennis van communicatieve vaardigheden en een bedrijfsgerichte component met aandacht voor de integratie van verschillende softwarepakketten, het opvolgen van klanten en orderverwerking, het opvolgen van leveranciers en
bestellingen binnen een ERP-omgeving, verkooptechnieken, klantenservice en klachtenbehandeling, verkoop in de showroom en aan de balie, het ondersteunen van e-commerce. De opleiding is heel sterk realiteitsnabij door het gebruik van actieve werkvormen.

Beroepsspecifieke competenties

De belangrijkste beroepsspecifieke competenties van een onthaalmedewerker of commercieel medewerker worden je aangeleerd:

  • Je leert in uiteenlopende contactsituaties klantgericht handelen en communicatief vlot omgaan met bezoekers, klanten en leveranciers.
  • Begrippen als e-business en e-commerce worden verhelderd en je zal zelf een webshop opzetten.
  • Via een ERP-pakket ga je klantenrelaties, leveranciersrelaties en het voorraadbeheer duurzaam gaan opvolgen.
  • Gevorderde ICT-vaardigheden ga je geïntegreerd leren toepassen.
  • Je leert werken in team.

Stage

Via één stagedag per week kan je de verworven kennis aan de praktijk toetsen.

Talen

Specifieke communicatieve vaardigheden binnen de specifieke context van de commerciële bediende en onthaalmedewerker worden getraind. Dit gebeurt in het Nederlands, Frans en Engels.

Lessentabel

VakKantoor
Specialisatiejaar
7e jaar
Totaal34
Godsdienst2
Nederlands2
Frans2
Engels2
Maatschappelijke vorming2
Lichamelijke opvoeding2
Business support:
- Klantgericht handelen1
- E-business2
- Relaties en voorraadbeheer met ERP-software2
- Gevorderde ICT-vaardigheden5
- Werken in team1
- Stage7
Ondernemend project4

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Wat na je opleiding?

Je behaalt het diploma van secundair onderwijs. 

Je wordt opgeleid om het beroep van onthaalmedewerker of commercieel medewerker binnendienst (bediende) uit te voeren in diverse contexten. 

  • De context voor de onthaalmedewerker kan zijn: groothandel, showroom, balie, beurzen en dienstverlenende organisaties zoals musea, bibliotheken, ziekenhuizen, … 
  • De context voor de commerciële medewerker binnendienst kan zijn: groothandel, showroom, balie, beurzen en klantendiensten, …

Je kunt je ook als zelfstandige vestigen. Sommige leerlingen studeren verder.