bool(false) Commissies - Heilige Familie Ieper
     

Commissies

De Raad van Bestuur heeft verschillende commissies opgericht die advies geven aan het bestuur.

Agendacommissie

Doel

De agendacommissie bereidt de vergaderingen van de Raad van Bestuur voor. Hiervoor komt de Agendacommissie maandelijks samen met de coördinerend directeur en de financieel-administratief directeur.

Leden

De voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en de penningmeester zijn lid van de agendacommissie.

 • Dominiek Maes
 • Rolandt Hemeryck
 • Marnix Muylle
 • Els Thieren

 
 

Financiële commissie

Doel

De financiële commissie adviseert bij het financiële beleid van de vzw Sint-Maartensscholen Ieper.

Leden

 • Jos Waerenburgh
 • Frans Lignel
 • Edwin Candry
 • Jan Verhamme
 • Kjell Patteeuw
 • Matthias Archie

Bouwcommissie

Doel

De bouwcommissie adviseert bij grote onderhouds- en herstellingswerken en investeringsprojecten onroerend goed.

Leden

 • Hans Haems
 • Frank Decramer
 • Francis Winckelmans
 • Koen Berghman
 • Guido Soufflet
 • Dieter Montmorency
 • Kjell Patteeuw
 • Matthias Archie
 • Bart Bekaert

 
 

IT-commissie

Doel

De IT-commissie adviseert bij het IT-beleid van de scholengemeenschap.

Leden

 • Alistair Taylor
 • Pieter Vulsteke
 • Jos Panen
 • Frederik Beun
 • Lieslot Vandenberghe
 • Lode Misplon
 • Matthias Archie

commissie personeel

Doel

De commissie personeel adviseert bij het HR-beleid en voert de functioneringsgesprekken met de directies.

Leden

 • Dominiek Maes
 • Els Thieren
 • Rolandt Hemeryck
 • Claire Bryon

 
 

Commissie Samenwerking BaO

DOEL

De commissie samenwerking BaO onderhoudt de contacten met de besturen en directies van de lagere scholen uit de ruime regio Ieper.

LEDEN

 • Dirk Debuysere
 • Dominiek Maes
 • Edwin Candry