Olympiades

Vlaamse Wiskunde Olympiade – Junior Wiskunde Olympiade

Elk jaar in januari nemen enthousiaste leerlingen uit de derde graad Boekhouden-Informatica en Informaticabeheer deel aan de eerste ronde van de ‘Vlaamse Wiskunde Olympiade’. Hun jongere collega’s uit 4 Handel doen op dat ogenblik dan mee aan de ‘Junior Wiskunde Olympiade’.
Deze leerlingen nemen deel op vrijwillige basis. De wedstrijd vindt plaats op een woensdagnamiddag, maar die offeren ze voor deze gelegenheid graag op. Ze vinden het immers boeiend, uitdagende problemen te kunnen oplossen en zich te kunnen verdiepen in fascinerende wiskundige denkoefeningen. Elk jaar stellen we vast dat heel wat deelnemende leerlingen interesse en hartstocht vertonen voor wiskunde en bijgevolg vreugde beleven aan deze uitdagende wedstrijd.
De proef bestaat uit dertig meerkeuzevragen. Hieronder staat een voorbeeld van een typische olympiade-vraag:

Doos A bevat 100 zwarte ballen en doos B bevat 100 witte ballen. Johan neemt een aantal ballen uit A en legt die in B. Daarna neemt hij hetzelfde aantal uit B en legt die in A.
Welke van volgende uitspraken is na deze handeling juist?
A) Er zijn evenveel witte ballen in A als zwarte ballen in B.
B) Er zijn meer witte ballen in A dan zwarte ballen in B.
C) Er zijn minder witte ballen in A dan zwarte ballen in B.
D) Er zijn meer zwarte ballen in A dan witte ballen in B.
E) Er zijn minder zwarte ballen in A dan witte ballen in B.

Eén van de bedoelingen van de Wiskunde Olympiade is leerlingen te selecteren die ons land kunnen vertegenwoordigen op een Internationale Wiskunde Olympiade. Deze selectie is uiteraard slechts weggelegd voor enkelen en dit zijn natuurlijk leerlingen uit studierichtingen met zes tot acht wekelijkse lestijden wiskunde. De ambitie van de leerlingen uit de Heilige Familie reikt uiteraard niet zo ver. Voor hen primeert het deelnemen; het betreft immers olympische wedstrijden!

 

 

Kangoeroewedstrijd

Ook voor de leerlingen van de eerste graad is er een uitdagende wiskundewedstrijd: de Vlaamse Wiskunde Kangoeroe. Deze wedstrijd vindt elk jaar plaats in maart. Al onze leerlingen van de eerste graad nemen hier aan deel.
De editie ‘Wallabie’ is bedoeld voor leerlingen uit de eerste graad A-stroom. De leerlingen van het eerste en tweede jaar Handel en Creatie en vormgeving nemen hieraan deel. De leerlingen van het eerste leerjaar B en het tweede jaar BVL zetten zich op dat moment dan schrap voor de editie ‘Wallaroe’, bedoeld voor leerlingen uit de eerste graad B-stroom.
Via de Kangoeroewedstrijd trainen onze jongste leerlingen zich in probleemoplossende vaardigheden en kunnen ze op een positieve manier ervaren dat wiskunde tegelijkertijd uitdagend en leuk kan zijn.

Olympiade Frans

Sinds 1987 neemt onze school deel aan de olympiade voor Frans ‘OLYFRAN©-Vlaanderen ’ die vroeger ‘La Tour Eiffel-Concours de français’ heette.
In de beginjaren moesten we met de collega’s Frans op school een voorronde organiseren omwille van het groot aantal deelnemers (soms wel 120 kandidaten). Na een tiental jaren hebben we een spectaculaire terugval gekend met ongeveer 10 deelnemers voor de Heilige Familie. In 2011 zijn het er weer een twintigtal…
De scholengemeenschap zorgt voor het busvervoer naar Kortrijk (Kulak) en betaalt de inschrijvingsprijs voor deze taalwedstrijd waaraan ieder jaar ook leerlingen van de Ieperse ASO scholen deelnemen. De proef gaat door in het voorjaar, op een vrijdagavond, in 6 Vlaamse steden. De leerlingen worden ingedeeld in 3 categorieën (volgens onderwijsniveau) en krijgen 100 meerkeuzevragen voorgeschoteld. Er volgt ook een mondelinge ronde na de paasvakantie waarbij men een klassement maakt van de 10 beste die dan uitgenodigd worden naar de proclamatie in Brussel. Natuurlijk voorziet men een aparte proef voor de tweetalige leerlingen.
Aan de wedstrijd hangt een hele mooie prijzenpot vast. Zo hebben onze oud-leerlingen al boekenbonnen gewonnen, T-shirts, het Olyfrandiploma, filmtickets en twee maal een interrailticket om een hele maand Europa te doorkruisen …
Voor meer info: zie website olyfran