Vanwege het stijgende leerlingenaantal richten we in onze OKAN-werking een bijko…

Vanwege het stijgende leerlingenaantal richten we in onze OKAN-werking een bijko...

Vanwege het stijgende leerlingenaantal richten we in onze OKAN-werking een bijkomende opdracht van 18 u. in, en dit – bij ongewijzigd leerlingenaantal – tot het einde van het schooljaar. Het gaat meer bepaald om co-teaching voor de vakken Nederlands (12 u.), wiskundetaal (2 u.), religie (2 u.) en sport (2 u.). Afhankelijk van het profiel […]