bool(false) HR-beleid - Heilige Familie Ieper
     

HR-beleid

Welkom in SMSI

We willen jou als werknemer zo goed mogelijk begeleiden en ondersteunen in je loopbaan.u00a0 We doen dit in elke stap van je carriu00e8re, vanaf de selectie en aanwerving, tijdens je loopbaan, tot en met het einde van je carriu00e8re.

Het is voor ons belangrijk dat je je goed voelt op je werk en dat de taakinvulling zo goed mogelijk aansluit bij jouw competenties.

De basis van ons integraal HR-beleid is dan ook waarderen, aanmoedigen en verantwoordelijkheid geven aan al onze medewerkers.

We stimuleren je om zelf de regie over je loopbaan te nemen en geven daarbij de nodige ondersteuning, kansen en groeimogelijkheden.

Onze troeven

Sterke aanvangsbegeleiding

Als beginnend leraar sta je voor een hele opdracht. Om de overgang van de relatief veilige opleiding naar de complexe praktijk van een school vlotter te laten verlopen en je te helpen om de nodige veerkracht te ontwikkelen, voorzien we in aanvangsbegeleiding. We streven er immers naar dat je je als starter erkend en ondersteund voelt, en je als volwaardig lid van ons team snel thuis mag voelen op onze scholen. Jouw aanwezigheid vormt immers een troef voor onze scholen!

Inzet van competenties en talenten

Als personeelslid kan je zelf aangeven welke opdracht jou ideaal lijkt, in welke opdracht jouw competenties best tot uiting kunnen komen. Werken vanuit je talenten betekent immers dat je die dingen doet waar je u00e9cht goed in bent en waar je energie van krijgt.

Tijdens formele en informele gesprekken en door middel van online bevragingen krijg je als leraar of opvoeder regelmatig de kans om je takenpakket met de directie te bespreken.

Regelmatige coaching en feedback

De directieleden zijn vaak aanwezig in de lerarenkamer of in de gangen voor een informele babbel met jou als personeelslid. Tijdens deze gesprekken kan de directie opmerkingen en voorstellen opvangen en leert ze jou als personeelslid beter kennen.

Jaarlijks woont de directie ook lessen van collega’s bij. Steeds is daarbij opvolging via een coachend gesprek, waarin je sterke punten benoemd worden en eventuele werkpunten ook onder de aandacht gebracht worden. Als je ondersteuning nodig hebt, zoeken we samen op welke manier dit best kan aangepakt worden.

Loopbaangesprekken

Een belangrijk onderdeel van de ondersteuning is ook het ‘loopbaangesprek’. Deze formele gesprekken vormen de rode draad doorheen het uitbouwen van jouw carriu00e8re als leerkracht. De directies streven er naar jou driejaarlijks uit te nodigen voor een loopbaangesprek. In dit gesprek met jouw directie komt alles samen.

We bespreken samen hoe je jouw job ervaart in de praktijk en hoe deze in de toekomst kan evolueren. We denken samen na over welke stappen je nog kan zetten en hoe het professionaliseringsbeleid en jouw ontwikkelingsplan je hierbij kunnen helpen.

Loopbaanportfolio

We maken jouw professionele ontwikkeling zichtbaar in een loopbaanportfolio, waarin je je profiel, je aanvangsbegeleiding, je professionalisering, je persoonlijk ontwikkelingsdoelen, u2026 kan bijhouden. In de voorbereiding van het loopbaangesprek neemt de directeur jouw loopbaanportfolio samen met jou door.

Nu oktober op zijn laatste benen loopt kregen de leerlingen van het 3de jaar Dec...

Einde loopbaan

In de jaren voorafgaand aan het pensioen willen we je als school in de mate van het mogelijke ondersteunen om je job werkbaar te houden. Als werkgever engageren wij ons er toe om tweejaarlijks met mensen van boven de 55 jaar een werkgoestingsgesprek te houden, een loopbaangesprek waarbij het accent niet zozeer ligt op je functioneren zelf, maar vooral op je welbevinden.

Tijdens je carriu00e8re heb je heel wat expertise opgebouwd op allerlei vlakken. Deze ervaring willen we niet verloren laten gaan. We zouden heel graag hebben dat je deze doorgeeft aan een jongere collega.