Welkom

De Heilige Familie biedt een uitstekende en eigentijdse opleiding binnen volgende studiegebieden:

Handel, IT, Toerisme, Mode, Kunst en Decoratie.


De school is ingebed in een rustige provinciestad met een sterke onderwijstraditie en is gekend om zijn zorgende, dynamische en hartelijke schoolcultuur. Met tal van engagementen en initiatieven sluiten we graag aan bij het vredesideaal van de stad Ieper.

In alle studierichtingen gaan we voor kwaliteit door te kiezen voor:

  • duidelijke doelstellingen voor een brede algemene vorming en een degelijke specifieke vorming;
  • een professioneel en gemotiveerd schoolteam;
  • een vernieuwde infrastructuur en moderne uitrusting;
  • een goede leerlingenbegeleiding met oog voor orde en discipline;
  • een open communicatie.

In elk geval willen we al onze leerlingen zo ver mogelijk brengen in de ontwikkeling van hun kennis, vaardigheden en attitudes.

We bouwen aan waarden en competenties waardoor de leerlingen zich kunnen ontwikkelen als open en sterke persoonlijkheden. Zo kunnen ze verder leren, werken en leven.

Dankzij de inzet van een gedreven lerarenkorps en de combinatie van de verschillende studierichtingen scheppen we een creatieve, ondernemende en bruisende leeromgeving.

Op deze website bieden we een overzicht van ons studieaanbod, nuttige info en nieuws over ons schoolleven.

Heb je nog specifieke vragen, neem dan gerust contact op met onze school!

 

Met vriendelijke groeten

Hans Debel 
Directeur