Pastoraal

Voor ons betekent pastoraal ‘er zijn’ voor jongeren en dit in het voetspoor van Jezus. Concreet betekent dit dat wij zo veel mogelijk jonge mensen willen betrekken in onze schoolpastorale werking. Dit gebeurt op heel wat terreinen. We overlopen dan ook graag eens de steunpilaren van onze schoolpastorale werking.

Bezinning

Elke klas heeft ieder jaar opnieuw een klassikale bezinning.
Voor de eerste- tot en met de vierdejaarsleerlingen gaat die telkens door in het stemmige ‘blokkenlokaal’ op school.
De vijfdejaarsleerlingen trekken voor één dag naar een instelling voor een doe- en inleefdag. Dit kan zowel bij bejaarden, gehandicapten, kansarmen als mensen uit de psychiatrie zijn. De 6dejaarsleerlingen hebben een 2-daagse bezinning op school en de 7dejaars trekken er op uit voor een tweedaagse in Ter Loo of gaan op inleeftocht. 7C en 7W trekken daarvoor naar onze Belgische kust.

Eucharistie

De vieringen worden samen met leerlingen voorbereid. Dit vergt tijd, maar is zowel voor hen als voor ons telkens opnieuw een rijke ervaring. Onder vieringen verstaan wij zowel eucharistie-, gebeds- als bezinningsvieringen waarbij wij steeds uitgaan van hun dagdagelijkse leefwereld of realiteit.

Mondiale vorming

Eénmaal per jaar plannen wij een dag voor mondiale vorming waarbij we onze blik op de (voornamelijk Derde) Wereld verruimen. We nemen de jongeren een hele dag mee op inleefreis door een bepaald land, continent of thema. De oogst van de vorige edities was rijk : een Cambodja-, een Vluchtelingen- en een Afrikadag passeerden al de revue. Informatie en animatie gebeurt via talloze werkwinkels. Telkens opnieuw mogen we ervaren dat de solidariteit groot is.

Wereldwinkel

Vanuit de lessen godsdienst in het 7de Winkelbeheer en het 7de Mode-Verkoop groeide een vakoverschrijdend project rond de Wereldwinkel. Elk jaar opnieuw baten deze leerlingen, na grondige theoretische behandeling en een bezoek aan de Ieperse Wereldwinkel, een maand lang een wereldwinkel uit op school. Zij doen dit als vrijwilligers tijdens de pauzes en stoppen er veel enthousiasme en creativiteit in.