Verzekering

Waarvoor ben je verzekerd?

De leerlingen zijn verzekerd voor lichamelijke schade:

 • op de weg van en naar de school; 
 • op school tijdens de les of pauzes; 
 • tijdens studiebezoeken en uitstappen; 
 • op sportdagen; 
 • tijdens de dienstverlening van de leerlingen toerisme; 
 • in bepaalde gevallen kan ook materiële schade vergoed worden. 

Wat te doen bij lichamelijke schade?

De verantwoordelijke voor de schoolverzekering vind je in het leerlingensecretariaat.

Het verzekeringsdossier bestaat uit 2 luiken:

 • Het eerste document is (eventueel) door de geneesheer in te vullen. 
 • Het tweede document is voor de verzekerde.

Volgend stappenplan kan je volgen om te kunnen genieten van een terugbetaling:

 • je betaalt zelf de kosten voor de geneesheer, de kliniek, de apotheker, de kinesist; 
 • je biedt, zoals gebruikelijk, deze kosten aan aan de mutualiteit. De uitprint bewaar je om bij het verzekeringsdossier onder te brengen; 
 • je voegt de originele bewijsstukken bij het verzekeringsdossier; 
 • je vult je rekeningnummer in op het document;
 • de 2 documenten en de originele bewijsstukken lever je in op het secretariaat als het dossier volledig is; 
 • het secretariaat staat in voor de verzending en de opvolging van het dossier; 
 • de verzekeringsmaatschappij gaat over tot betaling op het rekeningnummer.