Uitgaven

Schoolrekening

Vier maal per schooljaar krijgen de ouders van onze leerlingen een schoolrekening per post of e-mail:

  • begin november
  • eind december
  • eind maart of begin april
  • juni

Wie meer uitleg wenst over de rekening, neemt best contact op met mevrouw Linda Touquet van de boekhouding op tel 057 20 05 41 of via linda.touquet@smsi.be.

Schoolrekening betalen

De rekening wordt betaald per overschrijving of per domiciliëring.

Bijdrage in de kosten

De schoolkosten maken we bekend op de volgende manier:

  • in het inschrijvingslokaal (voor de nieuwe leerlingen en hun ouders); 
  • via een brief in het begin van het schooljaar (voor alle ingeschreven leerlingen); 
  • via telefonisch contact met de heer Dieter De Praitere, adjunct-directeur (Tel. 057 20 05 41).