Te laat of afwezig

Te laat

Wie te laat op school komt, meldt zich op de receptie. De receptioniste vermeldt de reden van het te laat komen in de schoolagenda. De ouders paraferen dit in de agenda.
Wie 3 maal onverantwoord te laat komt, krijgt een orde- of tuchtmaatregel.

Afwezig

De algemene regel is dat je ouders steeds de school verwittigen wanneer je afwezig bent. Is de afwezigheid te voorzien en/of vereist ze het voorafgaand akkoord van de school, dan wordt de school vooraf op de hoogte gebracht. Bij onvoorziene afwezigheid delen je ouders de reden zo vlug mogelijk mee.
In het schoolreglement staat precies beschreven hoe je kunt omgaan met afwezigheid.