Inhaaltoetsen

Als je afwezig was voor een toets, contacteer je zo snel mogelijk je leerkracht – mondeling of via Smartschool – om een inhaaltoets te plannen.

De leerkracht bepaalt dan op welke wijze en wanneer deze inhaaltoets zal plaatsvinden: – ‘s middags of tijdens een volgende les, onder toezicht van de leerkracht zelf; – tijdens de avondstudie op maandag, dinsdag of donderdag onder toezicht van een leerlingenbegeleider.

Als je zonder geldige reden afwezig bent voor de inhaaltoets, krijg je voor deze toets een nulquotering en verlies je het recht om de toets te maken. Wie gewettigd afwezig is, neemt zo snel mogelijk contact op met de leerkracht om een nieuwe afspraak vast te leggen.