Overleg

Als je een school bouwt, telt elke steen.

 

Er zijn heel wat mensen nauw betrokken bij het bestuur van een school. Niet alleen de inrichtende macht en directie, maar ook leerlingen, ouders, leerkrachten en een aantal mensen uit de lokale gemeenschap bepalen de visie van een school. Heilige Familie houdt eraan alle betrokken partijen een formele stem te geven en aandacht te schenken aan de ideeën en opmerkingen die tijdens hun bijeenkomsten ontstaan.

  • Leerlingenraad
  • Pedagogische raad
  • Ouderraad
  • Schoolraad