Leerlingenbegeleiding

Leerlingen zijn steeds welkom op het leerlingensecretariaat, maar ook de ouders kunnen een afspraak maken met de leerlingenbegeleiders. In alle vertrouwen en discretie zoeken we samen naar een oplossing bij eventuele problemen.

In het leerlingensecretariaat kan je als leerling (of ouder) ook terecht voor alles wat met leerlingenadministratie te maken heeft.
Het gaat om o.a. binnenbrengen van medische attesten, opvragen van een schoolattest, een formulier voor een studietoelage en wettigen van afwezigheden.

Leerlingbegeleiders

Eerste graad Eva Deprez
Katrien Wildemeersch

eva.deprez@smsi.be

katrien.wildemeersch@smsi.be 

Tweede graad Marion Bostyn marion.bostyn@smsi.be
Derde graad Gwenn Portier gwenn.portier@smsi.be
Onthaal & administratie Dominiek Pattyn dominiek.pattyn@smsi.be
OKAN Dries Haerdeman dries.haerdeman@smsi.be

De leerlingbegeleiding is ook te bereiken via het centrale nummer van de school (057 20 05 41).

Externe diensten

Indien gewenst (en na afspraak met ouders en/of leerlingen) wordt een beroep gedaan op externe diensten.
Wekelijks zitten we op donderdagnamiddag samen met het team van de leerlingbegeleiding.
Hier zijn verschillende partijen op aanwezig: het leerlingensecretariaat, de directie en een vertegenwoordiging van het vrije CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding).

De contactpersoon voor het CLB-team van onze school is Jana Claeys (maatschappelijk werker). Je kunt haar bereiken via Smartschool of jana.claeys@clb-ieper.be. 

 
Het CLB-team bestaat verder uit: dokter Ann Lagae, Dieter Baesen, Tamara Brion, Inge Lemarcq en Els Turck.


adres CLB

Bukkersstraat 38
8900 Ieper
tel.: 057 21 60 48
fax: 057 21 54 85
vestigingscoördinator: Hans Vandenbroucke
hans.vandenbroucke@vrijclbwesthoek.be
info@vrijclbwesthoek.be
www.clb-ieper.be

Naar gelang de aard van het probleem kan ook met andere diensten samengewerkt worden: CBJ (Comité Bijzondere Jeugdzorg), groep Intro (Time out project), CAW (Centrum Algemeen Welzijn), LARGO en Ambulante Drugzorg Ieper.

Folder CLB

Zorgbeleid

Zorgbeleid
Met het hele lerarenkorps en ons ondersteunend personeel staan we klaar om al onze leerlingen met de beste zorgen te omringen en bij te staan met raad en daad. Voel je je goed in je vel? Kom dat dan gerust ook eens vertellen.
Toch kan het zijn dat je soms tijdelijk of permanent meer aandacht of ondersteuning nodig hebt. Het spreekt voor zich dat we dan met zijn allen voor jou en jouw familie klaar staan. Natuurlijk gebeurt deze begeleiding met de nodige discretie: u mag op ons rekenen!

Studeren met een functiebeperking
Je hebt een visuele, motorische of auditieve functiebeperking of medische problemen? Je ondervindt hinder van dyslexie, dyscalculie, ADHD, autisme of psychische klachten? Je zou graag starten in onze school, maar je hebt daar vragen bij?
In onze school vind je leerlingbegeleiders die jouw specifieke vraag beluisteren en naar een antwoord zoeken samen met jou. Alle informatie die je ons toevertrouwt zal met de nodige discretie en respect voor jouw privacy behandeld worden.

Wat is ons doel?
Eerst en vooral streven we naar uitstekend onderwijs voor iedereen. Dit is neergeschreven in ons zorgbeleid en gelijke onderwijskansenbeleid. Maar sommige leerlingen hebben nood aan extra zorg.
We hebben bijzondere aandacht voor jouw hulpvraag als leerling met een functiebeperking. We willen jou maximale kansen geven om volwaardig deel te nemen aan ons onderwijs.

Wat doen we?

  • We informeren leerkrachten over jouw situatie .
  • We treden in dialoog met de leerkrachten, ouders en directie om jouw studieproces zo goed mogelijk te laten verlopen.
  • We volgen je op en ondersteunen met maatregelen op maat.

Ondersteuning op maat
Onze ondersteuning start bij jouw inschrijving in onze school, waarbij mogelijke handicapsituaties/hulpvragen besproken worden samen met je ouders. Studiekeuze, studiebegeleiding en individuele maatregelen zijn aandachtspunten die hierbij aan bod komen. Elke functiebeperking is anders en kan andere gevolgen hebben voor de onderwijssituatie. Daarom zullen de toegekende aanpassingen ook altijd op maat en in samenspraak bepaald worden met de leerlingbegeleiding, CLB, leerkrachten en directie. De aanpassingen dienen een evenwicht te bewaren tussen de draagkracht van onze school en jouw noden als leerling.

Een richtinggevende oplijsting vind je terug in ons zorgbeleid.