Informaticabeheer

Heb je interesse voor pc’s, tablets en smartphones? Wil je weten welke nieuwe technologieën er gebruikt worden in deze “devices”? Ben je geboeid door nieuwe media en webtoepassingen? Beschik je over een goed logisch denkvermogen? 

In deze richting krijg je een degelijke introductie tot de wereld van de informatietechnologie. Normaal gezien studeer je later verder in het hoger onderwijs (professionele bachelor). Wiskunde is belangrijk als ondersteunend vak, en als voorbereiding op het hoger onderwijs. De algemene vorming wordt niet uit het oog verloren. Je oefent je taalvaardigheid, dit in zowel het Nederlands, het Frans als het Engels. Daarnaast krijg je nog voldoende bedrijfseconomie zodat je later ook
als zelfstandige kunt werken.

Informatica

In de specifieke informaticavakken komen volgende onderwerpen aan bod:

  • hardware van pc’s en andere informatieverwerkende apparaten
  • inzichtelijk werken met de gangbare kantoorpakketten, installeren, onderhouden en aanpassen van deze pakketten
  • ontwerpen en opbouwen van databanken, en opvragen van gegevens met SQL (Structured Query Language)
  • de beginselen van een object-georiënteerde programmeertaal
  • het opzetten en beheren van een servergestuurd netwerk
  • werking en configuratie van een besturingssysteem
  • bouwen van een dynamische website

Wiskunde

Je diept je kennis over functieleer verder uit. Daarnaast besteed je ook veel aandacht aan matrices en stelsels, statistiek, kansrekening en financiële wiskunde.

Talen

Nederlands, Frans en Engels.

Lessentabel

VakInformaticabeheer
5e jaar6e jaar
Totaal3333
Godsdienst22
Engels33
Frans33
Geschiedenis11
Aardrijkskunde11
Wiskunde44
Lichamelijke opvoeding22
Natuurwetenschappen11
Bedrijfsbeheer22
Toegepaste informatica
- Beheer netwerken44
- Softwarepakketten3-
- Webontwikkeling-3
- Softwareontwikkeling44

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Wat na je opleiding?

Op het einde van de opleiding krijg je het diploma secundair onderwijs.

Het overgrote deel van de leerlingen studeert verder in het hoger onderwijs (professionele bachelor):

  • in opleidingen die voorbereiden op de ICT-wereld: toegepaste informatica, multimedia en communicatietechnologie, e-commerce, game development, …
  • in andere studiegebieden, zoals lerarenopleiding, sociaal werk, orthopedagogie, …

Wie niet verder studeert, heeft tewerkstellingskansen in branches als verkoop en onderhoud van ICT-materiaal, ondersteuning in de administratie, …