Decoratie en etalage

Ben je ook het type dat leert door te doen? Heb je aanleg voor tekenen? Ben je creatief? Beschik je over een stel vaardige handen? Heb je ook oog voor smaak en stijl? Is een job in de wereld van de decoratie en/of etalage je doel?

Etalage en decoratie is beroepsonderwijs met kunstkarakter. Het bereidt je voor op een creatief en artistiek beroep zoals etaleur, decorateur, reclameontwerper, werktekenaar, standbouwer, stilist,… Je krijgt heel wat uren praktijk. Veel concrete opdrachten wachten op je. Het werken met de handen is daarbij belangrijk.

Atelier

In het vak atelier oefen je belangrijke vaardigheden in op het vlak van:

  • Etalage en decoratie: Je presenteert of etaleert verschillende composities in 2 of 3 dimensies, zowel decoraties als etalages. In verschillende stappen ga je van ontwerp tot eindresultaat en je past de kleurenleer toe.
  • Technologie: Je leert de verschillende technieken kennen (verf, druk, montage, collage, assemblage, ophang, presentatie). Ook de materialen en de middelen die je gebruikt leer je kennen.
  • Lay-out, typografie en lettertekenen: Je maakt handig gebruik van verschillende soorten lettertypes, je gebruikt ze bij verschillende technieken en materialen en je verzorgt de lay-out van teksten.
  • Toegepast computergebruik: Je maakt gebruik van de softwarepakketten van deze creatieve omgeving en je gebruikt enkele randapparaten op de correcte manier.

Schaaltekenen

Je leert tekeningen en plannen lezen in het vak schaaltekenen. Je hanteert meet- en tekeninstrumenten. Je tekent eenvoudige ontwerpen en verwezenlijkt enkele opdrachten in maquettevorm.

Waarnemingstekenen

Waarnemingstekenen leert je grondig en nauwkeurig tekenen naar waarneming: je tekent wat je ziet.

Kunstinitiatie

In het vak kunstinitiatie bekijk en bespreek je kunstwerken om zo de verschillende waarden van een kunstwerk te ontdekken.

Lessentabel

VakDecoratie en etalage
5e jaar6e jaar
Totaal3334
Godsdienst22
Nederlands22
Frans22
Engels11
Maatschappelijke vorming22
Lichamelijke opvoeding22
Schaaltekenen22
Kunstinitiatie22
Waarnemingstekenen44
Atelier etalage - decoratie66
Atelier decoratietechnologie11
Atelier lay-out - typografie - lettertekenen44
Atelier toegepast computergebruik34

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Wat na je opleiding?

Je kunt je specialiseren door het volgen van een 7e jaar (Decor- en standenbouw). Ook een 4e graad Etalage: decor en productpresentatie behoort tot de mogelijkheden. Op deze manier behaal je het diploma van secundair onderwijs, waarmee je als zelfstandige kunt starten.

Na de 3e graad Etalage en decoratie kun je tewerkstelling vinden in de artistiek-ambachtelijke sector: in een decoratiebedrijf, in een schildersbedrijf, in etalagefirma’s, in decoropbouw voor themapark, film, televisie en theater, in bedrijven die decoraties maken voor etalages, showrooms en beurzen.