Boekhouden – Informatica

Zoek je een studierichting met een brede algemene en economische vorming die je voorbereidt op het hoger onderwijs? Heb je een goed wiskundig inzicht en een logisch denkvermogen? Heb je ondernemingszin? 

Deze boekhoudkundige studierichting bereidt je voor op verder studeren in het hoger onderwijs (professionele bachelor). Daarom is gekozen voor een brede en evenwichtige vorming met 3 componenten:

 1. Een stevige algemene vorming
 2. Talen: Nederlands, Frans, Engels en Duits met specifieke aandacht voor de praktische vaardigheden in een bedrijfseconomische omgeving
 3. een sterke bedrijfsgerichte vorming die bestaat uit: een boekhoudkundig gedeelte, een luik toegepaste informatica en een bedrijfseconomisch deel

Bedrijfseconomie

Je bestudeert uitgebreid de boekhouding van een handelsonderneming:

 • Je leert de boekhouding bij de start van de onderneming kennen
 • Je handelt boekhoudkundige verrichtingen af in een omgeving met dubbele boekhouding
 • Je leert de boekhouding als beleidsinstrument bij het runnen van de onderneming kennen.

In het boekhoudkundig gedeelte is er aandacht voor de dubbele boekhouding, de kostprijsberekening, de jaarrekeninganalyse en investeringsanalyse.

Het bedrijfseconomisch deel heeft aandacht voor het beleid van een onderneming en de gevolgen op boekhoudkundig vlak.

Toegepaste informatica

In dit gedeelte is er aandacht voor de analyse en het ontwikkelen van oplossingen voor administratieve problemen van een bedrijf.

Je leert er programmeren. Dit gebeurt op 2 manieren:

 1. Je leert toepassingssoftware gebruiken om bedrijfsadministratie te automatiseren
 2. Je ontwikkelt databanken en gebruiksvriendelijke (web)toepassingen

Wiskunde

Je diept je kennis over functieleer verder uit. Daarnaast besteed je ook veel aandacht aan matrices en stelsels, statistiek, kansrekening en financiële wiskunde.

Lessentabel

VakInformaticabeheer
5e jaar6e jaar
Totaal3333
Godsdienst22
Engels33
Frans33
Duits11
Geschiedenis11
Aardrijkskunde11
Wiskunde44
Lichamelijke opvoeding22
Natuurwetenschappen11
Bedrijfseconomie
(boekhouden, recht, economie, marketing)
7 7
Toegepaste informatica55

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Wat na je opleiding?

Op het einde van het 2e leerjaar van de 3e graad behaal je het diploma secundair onderwijs.

Hiermee kun je verder studeren in het hoger onderwijs (professionele bachelor):

 • in het economisch studiegebied, zoals bedrijfsmanagement (vb. accountancy-fiscaliteit), communicatiemanagement, …
 • in de informaticawereld: toegepaste informatica, multimedia en communicatietechnologie, …
 • in andere studiegebieden, zoals lerarenopleiding, sociaal werk, orthopedagogie, …