2° Beeldende & audiovisuele kunsten° (D/A)

Met de studierichting Beeldende & audiovisuele kunsten kies je voor een artistieke, theoretisch-praktische studierichting die voorbereidt op hoger onderwijs. Onder individuele begeleiding leer je je verbeeldingskracht ontwikkelen en je artistiek- technische vaardigheden ontplooien. Deze richting combineert een brede algemene vorming met een sterke focus op artistieke expressie en kunstbeschouwing. Je maakt kennis met vormen, kleuren, composities, materialen en technieken. Onze school heeft hierbij extra aandacht voor het gebruik van grafische software.

 

Klik hier voor het studierichtingsprofiel van de 2° Beeldende & audiovisuele kunsten.