2° Bedrijfswetenschappen (D)

Bedrijfswetenschappen is een theoretische studierichting die voorbereidt op verdere studies.

 

Deze richting combineert een stevige algemene vorming met een specifiek pakket economie. Aan bod komen de consument en de producent, de werking van de markt, internationale handel en de werking van ondernemingen. Daarnaast vormt binnen onze school ICT een belangrijke pijler, met onder meer een grondige kennis van het Officepakket en een basis in programmeren. Verder hebben de leerlingen een uitgebreider pakket wiskunde.

 

Klik hier voor het studierichtingsprofiel van de 2° Bedrijfswetenschappen.