2° Bedrijf & Organisatie (D/A)

Bedrijf & organisatie is een theoretisch-praktische studierichting die voorbereidt op hoger onderwijs.

Deze richting combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket bedrijfseconomie. Leerlingen maken diepgaand kennis met de organisatie, het beheer en de administratie van een onderneming (boekhoudkundig, financieel en commercieel beleid, personeel en logistiek). Daarnaast legt onze school een extra klemtoon op talen, met een uitbreiding voor Frans en een initiatie Duits in het vierde jaar.


Klik hier voor het studierichtingsprofiel van de 2° Bedrijf & Organisatie.